Powrót

Modernizacja urządzeń srk na odcinku Opole - Wrocław - umowa podpisana

Podpisana została umowa na "Projekt, dostawę i zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Opole - Wrocław, Etap II wraz z robotami towarzyszącymi". Podpisanie umowy na realizację zadania pn: "Projekt, dostawa i zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Opole - Wrocław, Etap II wraz z robotami towarzyszącymi"  odbyło się 29 czerwca 2009 roku w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we Wrocławiu. W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali: Jerzy Dul Naczelny Dyrektor PKP PLK S.A. Oddziału Regionalnego we Wrocławiu i Mieczysław Rodak Z-ca Naczelnego Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych, natomiast ze strony wykonawcy SKANSKA S.A. Artur Fiba Wartość umowy wynosi brutto 27 516 344, 67 zł brutto. Finansowanie: budżet, EBI Termin realizacji umowy do 30 listopada 2010 r.  Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych głównie z zabudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym m.in. przebudową nastawni w Oławie oraz budowę ekranów akustycznych m.in. w Świętej Katarzynie i Lewinie Brzeskim. Efektem realizacji zadania będzie poprawa sprawności i bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i na skrzyżowaniach kolejowo - drogowych oraz włączenie stacji Brzeg i odcinka Brzeg - Wrocław do Lokalnego Centrum Sterowania - LCS Opole Zachodnie. Ograniczona zostanie również emisja hałasu do otoczenia w sąsiedztwie linii kolejowej. Inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na Odcinku - Wrocław jest częścią modernizacji linii kolejowej E 30 Opole - Wrocław - Legnica - Węgliniec - Zgorzelec/Bielawa Dolna (III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego).