Powrót

Pozwolenie na użytkowanie dla Poznańskiego Węzła Kolejowego

23 lipca 2009 r. na Poznańskim Węźle Kolejowym odbyła się ważna uroczystość przekazania przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, na ręce Naczelnego Dyrektora Oddziału Regionalnego w Poznaniu - Pawła Neumanna, ostatniego pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji "Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego na linii E 20". W czwartek 23 lipca 2009 r. odbyła się na Poznańskim Węźle Kolejowym bardzo ważna uroczystość przekazania pozwolenia na użytkowanie wybudowanych na stacji Poznań Główny urządzeń sterowania ruchem kolejowym, kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Wykonawcą tych prac była firma THALES RSS. Symbolicznego przekazania dokonał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu Jerzy Witczak, który na ręce Naczelnego Dyrektora Oddziału Regionalnego w Poznaniu Pawła Neumanna złożył stosowne pozwolenie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele: Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu Inspektor Wojewódzki Jerzy Witczak oraz Inspektorzy Urzędu Zygmunt Mendel i Roman Wojciechowski, Oddziału Regionalnego w Poznaniu Naczelny Dyrektor Paweł Neumann i Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Projektów Inwestycyjnych Włodzimierz Siekierski, firmy THALES RSS Członek Zarządu Tomasz Rochowiak, Dyrektor Techniczny Piotr Dondajewski oraz Dyrektor ds. Marketingu Andrzej Głowiak, Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu Dyrektor Wojciech Grześkowiak i Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych Bogdan Nowicki, firmy Jacobs Polska Inżynier Projektu Marian Smolec oraz Rezydent Kontraktu urządzeń sterowania ruchem kolejowym Waldemar Koszczoł. Przed oficjalnym przekazaniem pozwolenia uczestnicy uroczystości zapoznali się z pracą Lokalnego Centrum Sterowania ruchem pociągów, które powstało na stacji Poznań Główny w ramach modernizacji poznańskiego węzła.