Informacje prasowe

Filtrowanie po dacie

Modernizacja linii kolejowej Zbąszynek – Czerwieńsk wraz z budową łącznicy kolejowej Pomorsko – Przylep

  20 kwietnia 2010 r., w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu, podpisana została umowa na nadzór i funkcję Inżyniera zadania inwestycyjnego…

PRZECZYTAJ

Otwarcie ofert na budowę peronów na dwóch przystankach osobowych

22 kwietnia 2010 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, otwarto ofertę na budowę peronów na przystankach osobowych Widełka i Budy Głogowskie…

PRZECZYTAJ

Analiza marketingowa linii Jelenia Góra – Szklarska Poręba

Wykonawca Studium wykonalności i dokumentacji przygotowawczej Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna dla przedsięwzięcia inwestycyjnego "Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia…

PRZECZYTAJ

Kolejne przetargi na LCS Ciechanów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na budowę sześciu skrzyżowań dwupoziomowych na linii E-65 w obszarze LCS Ciechanów. Lokalne Centrum Sterowania w Ciechanowie obejmować będzie…

PRZECZYTAJ

Zaproszenie na miedzynarodową konferencję: ERTMS W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy przy współudziale UEEIV (Unii Europejskich Stowarzyszeń Inżynierów Kolejowych) oraz Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa i PKP…

PRZECZYTAJ

Nowe perony na stacji Miękinia między Wrocławiem a Legnicą

Standard obsług podróżnych na stacji Miękinia zmienia się radykalnie. Podróżni korzystają już z nowego wyposażenia peronów.

PRZECZYTAJ

Przebudowa stacji Głogów Małopolski oraz dwóch mostów

16 kwietnia 2010 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie ogłosiły postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, …

PRZECZYTAJ

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły pierwszy etap wyboru wykonawcy na projekt i budowę multimodalnego dworca Łódź Fabryczna

Postępowanie, prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, rozpoczęto w grudniu ubiegłego roku opublikowaniem m.in. w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej ogłoszenia o postępowaniu. Wnioski o…

PRZECZYTAJ

Otwarto oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii Kraków Płaszów - Skawina

  15 kwietnia 2010 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, dokonano otwarcia ofert dla zadania „Poprawa dostępności linii nr 94 Kraków…

PRZECZYTAJ

Modernizacja linii kolejowej Wolsztyn - Luboń

13 kwietnia 2010 r. w Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu została podpisana umowa na nadzór i funkcję Inżyniera zadania inwestycyjnego „Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów…

PRZECZYTAJ

Wizja linii Duszniki Zdrój - Kudowa Zdrój

  Postępuje realizacja Studium wykonalności i dokumentacji przygotowawczej linii 309 Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja regionalnej linii kolejowej…

PRZECZYTAJ

Kolejne prace na linii Wrocław - Jelenia Góra

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania Modernizacja linii Nr 274  Wrocław -  Zgorzelec na odcinku Wrocław - …

PRZECZYTAJ

Kontynuacja modernizacji linii nr 71 Ocice-Rzeszów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie ogłosiły w dniu 8.04.2010 r. kolejny przetarg na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Modernizacja linii kolejowej…

PRZECZYTAJ

Będzie raport z efektywności modernizacji linii E20

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie na opracowanie raportu pt.: „Analiza post-realizacyjna w zakresie weryfikacji pierwotnego oszacowania kosztów i korzyści projektu …

PRZECZYTAJ