Informacje prasowe

Filtrowanie po dacie

Podpisanie kolejnej umowy w ramach modernizacji linii kolejowej E 65 Warszawa-Gdynia

9 stycznia 2009 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-4a Modernizacja linii kolejowej E 65 Warszawa -Gdynia na odcinku od km 287,700 (na szlaku…

PRZECZYTAJ

List otwarty p. Zbigniewa Szafrańskiego p.o. Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.

Szanowni Pracownicy Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., W dniu 9 stycznia 2009 r. akcjonariusze spółki "PKP Intercity" powierzyli Panu Krzysztofowi Celińskiemu nowe zadania, powołując go na…

PRZECZYTAJ

Informacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP Intercity SA oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP PLK S.A.

9 stycznia br.,  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP INTERCITY S.A. odwołało ze składu Zarządu spółki: Czesława Warsewicza – Prezesa Zarządu,Krzysztofa Supę -  Członka Zarządu  - Dyrektora…

PRZECZYTAJ

Uroczyste podpisanie umowy inwestycyjnej

Biuro Informacji i Promocji informuje, że w dniu 9 stycznia 2009 r. zostanie podpisana tylko jedna umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-4a  Modernizacja linii kolejowej E 65 Warszawa – Gdynia na odcinku od…

PRZECZYTAJ

Opóźnienia w ruchu na trasie Łódź-Warszawa

Awaria lokomotywy manewrowej na stacji Łódź Fabryczna i uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku Skierniewice-Koluszki były przyczyną poważnych opóźnień w ruchu pociągów jadących dzisiaj rano na trasie…

PRZECZYTAJ

System ERTMS

W załączeniu przedstawiamy list  Pana Michaela Clauseckera, Dyrektora Generalnego UNIFE, skierowany do Pana Marka Pawlika Członka Zarządu PKP PLK SA czytaj....  

PRZECZYTAJ

Bożonarodzeniowe życzenia od Prezesa Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe

Szanowni Państwo! Wszystkim kolejarzom i ich Rodzinom, seniorom kolejnictwa i jego sympatykom składam w imieniu Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA życzenia zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt…

PRZECZYTAJ

Rozwój systemu transportu Województwa Małopolskiego-seminarium

W dniu 9.12.08 r. w Krakowie odbyło się Seminarium, poświęcone "Budowie i modernizacji połączeń kolejowych Krakowa z Zakopanem oraz Nowym Sączem, Krynicą i Muszyną w aspekcie rozwoju systemu…

PRZECZYTAJ

Wydanie decyzji środowiskowych - wszczęcie postępowania adminstracyjnego

Informujemy, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Krakowie, Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Rzeszowie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania…

PRZECZYTAJ

Uroczyste oddanie do eksploatacji 21-kilometrowego odcinka linii kolejowej Swarzędz-Poznań Junikowo

15 grudnia 2008 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczystość oddania do eksploatacji 21-kilometrowego zmodernizowanego odcinka linii kolejowej od stacji Swarzędz do…

PRZECZYTAJ

Trakcją elektryczną przez Miedzylesie!

W Międzylesiu 16 grudnia 2008 r. uroczyście kończy się zadanie "Modernizacja układu torowego i elektryfikacja linii kolejowej CE-59 na odcinku Międzylesie-Granica Państwa"

PRZECZYTAJ

Flirty już kursują!

Ruszył nowy rozkład jazdy i ruszyła Szybka Kolej Regionalna na trasie Tychy Miasto- Katowice. W uroczystościach inauguracyjnych, które miały miejsce w niedzielę 14 grudnia br. na pierwszym peronie…

PRZECZYTAJ

Zakończenie kluczowego etapu modernizacji Poznańskiego Węzła Kolejowego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PRZECZYTAJ

System ERTMS cd.

W nawiązaniu do spotkania z producentami, które odbyło się w dniu 14 listopada 2008 r. w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., informujemy, że do Pana Michaela Clauseckera (UNIFE) wystosowane…

PRZECZYTAJ

VII Konferencja Naukowo-Techniczna SITK w Krakowie

Od kilku lat Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie organizuje konferencje naukowo-techniczne, które mają na celu wymianę doświadczeń, poglądów dotyczących…

PRZECZYTAJ