Informacje prasowe

Filtrowanie po dacie

Województwo dolnośląskie współpracuje z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wojewoda dolnośląski Marek Skorupa, wicemarszałkowie Marek Łapiński i Jerzy Łużniak oraz zastępca prezydenta Wrocławia Wojciech Adamski, starostowie, burmistrzowie, a także przedstawiciele…

PRZECZYTAJ

Silna konkurencja w postępowaniu na modernizację odcinka Łódź Widzew – Łódź Fabryczna

  3 lutego 2011 roku otwarto oferty w przetargu w ramach II etapu modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy stacji Łódź…

PRZECZYTAJ

Dwie oferty w przetargu na sygnalizację linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Rawicz

    2 lutego 2011 roku otwarto oferty w przetargu na projekt i zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych w ramach projektu „Modernizacja…

PRZECZYTAJ

Kolejne spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami władz regionów i samorządów "Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce"

    W dniu 2 lutego 2011 r. w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami władz regionów i samorządów, dotyczące dokumentu Kierunki rozwoju kolei…

PRZECZYTAJ

Umowa na usuwanie skutków powodzi na linii kolejowej Warszawa Zachodnia - Kraków Główny

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie i Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL” Sp. z o.o. zawarły umowę na wykonanie robót budowlanych w…

PRZECZYTAJ