Republika Słowacka

Współpraca ze słowackim zarządcą infrastruktury kolejowej Železnice Slovenskej Republiky (ŽSR)

https://www.zsr.sk/

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracują z ŽSR w oparciu o Umowę o współpracy w zakresie zarządzania kolejową infrastrukturą dla prowadzenia ruchu kolejowego przez granicę państwową pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką. Znajduje się w niej zapis, że szczegółowe zasady dla prowadzenia ruchu kolejowego sporządzane są przez strony odrębnie dla każdego odcinka granicznego i przyległych stacji granicznych. Przewoźnikom udostępniane są następujące Miejscowe Porozumienia Graniczne:

1. Miejscowe Porozumienie Graniczne regulujące zarządzanie infrastrukturą kolejową dla prowadzenia i organizowania ruchu kolejowego na odcinku granicznym i stacjach granicznych Łupków (RP) – Medzilaborce (SR)

2. Miejscowe Porozumienie Graniczne regulujące zarządzanie infrastrukturą kolejową dla prowadzenia i organizowania ruchu kolejowego na odcinku granicznym i stacjach granicznych Muszyna (RP) – Plaveč (SR)

3. Miejscowe porozumienie graniczne regulujące zarządzanie infrastrukturą kolejową dla prowadzenia i organizowania ruchu kolejowego na odcinku granicznym i w stacjach granicznych Zwardoń (RP) – Skalite (SR)

Ponadto PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostępniają na swojej stronie internetowej podstawowe warunki techniczno-eksploatacyjne dla poszczególnych przejść granicznych, których wykaz znajdą Państwo tutaj.