Republika Białorusi

Współpraca z Koleją Białoruską (BCz)

http://www.rw.by/

Prowadzenie ruchu kolejowego przez polsko-białoruską granicę państwową pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. i Koleją Białoruską realizowana na podstawie Porozumienia pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Państwowym Zjednoczeniem „Kolej Białoruska” o współpracy w zakresie zarządzania, eksploatacji oraz utrzymania infrastruktury kolejowej dla prowadzenia ruchu kolejowego przez polsko-białoruską granicę państwową z dnia 22 grudnia 2020 r. Dla określenia warunków prowadzenia ruchu przez poszczególne przejścia graniczne obowiązują Miejscowe Kolejowe Porozumienia Graniczne, do których należą:

1. Miejscowe Kolejowe Porozumienie Graniczne określające zasady zarządzania infrastrukturą kolejową dla prowadzenia ruchu kolejowego na przejściu granicznym Terespol (PL) – Brest (BY) między stacjami obsługujących przejście graniczne Terespol i Brest Północny.

2. Miejscowe Kolejowe porozumienie Graniczne określające zasady zarządzania infrastrukturą kolejową dla prowadzenia ruchu kolejowego na przejściu granicznym Terespol (PL) – Brest (BY) między stacjami obsługujących przejście graniczne Terespol i Brest Centralny.

3. Miejscowe Kolejowe Porozumienie Graniczne (MKPG) regulujące zasady zarządzania infrastrukturą kolejową dla prowadzenia ruchu kolejowego na przejściu granicznym Siemianówka (PL) – Swisłocz (BY).

4. Miejscowe Kolejowe Porozumienie Graniczne określające zasady zarządzania infrastrukturą kolejową dla prowadzenia ruchu kolejowego na przejściu granicznym Kuźnica Białostocka (PL) – Grodno (BY).

5. Miejscowe Kolejowe Porozumienie Graniczne określające zasady zarządzania infrastrukturą kolejową dla prowadzenia ruchu kolejowego na przejściu granicznym Czeremcha (PL) – Wysokolitowsk (BY).

Ponadto PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostępniają na swojej stronie internetowej podstawowe warunki techniczno-eksploatacyjne dla poszczególnych przejść granicznych, których wykaz znajdą Państwo tutaj.

Procedura przydzielania tras pociągów przez polsko-białoruskie przejścia graniczne znajdziecie Państwo tutaj.

Pozostałe regulacje, dotyczące zasad udostępniania infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1520 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znajdą Państwo tutaj.