Krajowi Zarządcy

KRAJOWI ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Krajowi zarządcy infrastruktury kolejowej, z którymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarła umowy o współpracy zarządców w zakresie połączenia dróg kolejowych:

ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY OGÓLNODOSTĘPNEJ

1) CARGOTOR Spółka z o.o.

2) EUROTERMINAL SŁAWKÓW Spółka z o.o.

3) Infra SILESIA S.A.

4) Jastrzębska Spółka Kolejowa Spółka z o.o.

5) PMT Linie Kolejowe Spółka z o.o.

6) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o. o.

7) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

8) Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o.

9) Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu


ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY PRYWATNEJ

1) Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o.

2) Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.

3) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole

4) Polska Grupa Górnicza S.A. – Oddział KWK Mysłowice – Wesoła
 


ZASADY WZAJEMNEGO PRZEKAZYWANIA PRZEZ ZARZĄDCÓW WNIOSKÓW O PRZYDZIELENIE ZDOLNOŚCI PRZEPUSTOWEJ


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej PLK) przyjmuje wnioski aplikantów o przydzielenie zdolności przepustowej dotyczące przydzielenia tras pociągów przejeżdżających przez więcej niż jedną sieć kolejową na zasadach i w terminach określonych w Regulaminie sieci opracowanym na dany rozkład jazdy pociągów (dalej Regulamin PLK), który jest dostępny na stronie internetowej www.plk-sa.pl. 

PLK przyjmuje wnioski o przydzielenie zdolności przepustowej (tras pociągów) w formie elektronicznej za pomocą Internetowego Systemu Zamawiania Trasy Pociągu (ISZTP). Wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania stanowi załącznik do Regulaminu PLK.

Wnioski o przydzielenie zdolności przepustowej w celu wykonania manewrów i postoju składu pojazdów kolejowych, zarządcy przyjmują we własnym zakresie.


STRONY OPRACOWUJĄCE ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW CO NAJMNIEJ NA CZĘŚCIACH LINII KOLEJOWYCH PRZYLEGAJĄCYCH DO PUNKTU STYKU LINII KOLEJOWYCH


PLK opracowuje wielosieciowe trasy pociągów w ramach rocznego, indywidualnego i aktualizacji rocznego rozkładu jazdy pociągów oraz trasy katalogowe na liniach zarządzanych przez PLK oraz na liniach/częściach linii zarządzanych przez następujących zarządców:


ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY OGÓLNODOSTĘPNEJ


ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY PRYWATNEJ

Na pozostałych liniach i częściach linii, zarządzanych przez zarządców infrastruktury kolejowej, które nie łączą się z liniami zarządzanymi przez PLK, zarządcy opracowują trasy pociągów we własnym zakresie.

W przypadku wystąpienia kolizji pomiędzy złożonymi wnioskami o przydzielenie tras pociągów w ramach danego rocznego rozkładu jazdy pociągów, PLK przeprowadza koordynacje z zainteresowanymi aplikantami według zasad określonych w Regulaminie PLK.

Opracowane trasy pociągów PLK przekazuje aplikantom i zainteresowanemu zarządcy.POSTANOWIENIA UMÓW O WSPÓŁPRACY ZARZĄDCÓW W ZAKRESIE POŁĄCZENIA DRÓG KOLEJOWYCH W ZAKRESIE DOT. UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ


ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY OGÓLNODOSTĘPNEJ


ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY PRYWATNEJ