Podstawowe informacje o warunkach korzystania z odcinków transgranicznych

Republika Słowacka


UWAGA!

Dla powyższych przejść kolejowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką, obowiązują nowe Miejscowe Porozumienia Graniczne, zawarte na podstawie "Umowy o współpracy w zakresie zarządzania kolejową infrastrukturą dla prowadzenia ruchu kolejowego przez granicę państwową pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką".

Całość ww. dokumentów dostępna jest dla zalogowanych użytkowników systemu SKRJ.