Republika Federalna Niemiec

Współpraca z niemieckim zarządcą infrastruktury kolejowej DB Netz AG

http://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/start/

Podpisana w 2008 r. Umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i DB Netz AG o eksploatowaniu infrastruktury kolejowej dla zapewnienia ruchu kolejowego przekraczającego granicę, upoważnia zarządców infrastruktury kolejowej do wzajemnego opracowywania przepisów prowadzenia ruchu na odcinkach granicznych z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w każdym z państw.

1. Uregulowania w zakresie prowadzenia ruchu przez granicę państwową (PRG), Część A. Ogólne porozumienie graniczne (OPG) między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) i DB Netz AG

2. Zasady prowadzenia ruchu przez granicę państwa (PRG), część B, Miejscowe Porozumienie Graniczne

a) Miejscowe porozumienie graniczne między DB Netz AG Regionalnetz Ostmeklenburg-Vorpommern in Neustrelitz i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie dla odcinka eksploatowanego w ruchu granicznym Szczecin Główny – Loeknitz

b) Miejscowe porozumienie graniczne między DB Netz AG Regionalbereich Ost Produktionsdurchfuehrung Neustrelitz i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie dla odcinka eksploatowanego w ruchu granicznym Szczecin Główny – Tantow

c) Miejscowe Porozumienie Graniczne między DB Netz AG Regionalnetz Ostbrandenburg in Frankfurt (Oder) i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze dla odcinka eksploatowanego w ruchu granicznym Kostrzyn – Küstrin-Kietz

d) Miejscowe Porozumienie Graniczne między DB Netz AG Regionalbereich Ost Produktionsdurchführung Cottbus i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze dla odcinka eksploatowanego w ruchu granicznym Rzepin – Frankfurt (Oder)

e) Miejscowe Porozumienie Graniczne między DB Netz AG Regionalbereich Ost Produktionsdurchführung Cottbus i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze dla odcinka eksploatowanego w ruchu granicznym Gubin – Guben

f) Miejscowe Porozumienie Graniczne między DB Netz AG Regionalbereich Ost Produktionsdurchführung Cottbus i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze dla odcinka eksploatowanego w ruchu granicznym Tuplice – Forst (Lausitz)

g) Miejscowe porozumienie graniczne zawarte pomiędzy DB Netz AG Regionalbereich Südost Produktionsdurchfuehrung Dresden oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu dla odcinka eksploatowanego w ruchu granicznym Węgliniec-Horka

h) Miejscowe porozumienie graniczne zawarte pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu oraz DB Netz AG regionalbereich Südost Produktionsdurchfuehrung Dresden dla odcinka eksploatowanego w ruchu granicznym Zgorzelec-Goerlitz

3. Miejscowe Porozumienia Tranzytu Uprzywilejowanego Porozumienie dodatkowe dla kolejowego ruchu granicznego między DB AG i PKP – część II „miejscowe Postanowienia dla obustronnego ułatwionego ruchu tranzytowego na szlaku Hagenwerder – Krzewina Zgorzelecka – Hirschfelde”

Ponadto PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostępniają na swojej stronie internetowej podstawowe warunki techniczno-eksploatacyjne dla poszczególnych przejść granicznych, których wykaz znajdą Państwo tutaj.