Republika Litewska

Współpraca z litewskim zarządcą infrastruktury kolejowej AB LTG INFRA (LTG INFRA)

http://www.litrail.lt/

Współpraca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z LTG Infra w zakresie prowadzenia ruchu kolejowego opiera się na zapisach Porozumienia o współpracy w zakresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej dla organizacji ruchu kolejowego przez granicę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, zawartego między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Koleje Litewskie S.A. (AB „Lietuvos gelezinkeliai”). Dla celów określenia miejscowych warunków techniczno-eksploatacyjnych strony uzgodniły:

1. Miejscową Instrukcję Organizacji Ruchu (MIOR) pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku i Lietuvos Geleznikaliai Trakiszki (RP) – Mockava (LG)

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej oraz nadaniem nazwy litewskiemu zarządcy infrastruktury trwają prace nad aktualizacją Umowy… oraz innych obowiązujących dokumentów.

Ponadto PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostępniają na swojej stronie internetowej podstawowe warunki techniczno-eksploatacyjne dla poszczególnych przejść granicznych, których wykaz znajdą Państwo tutaj.