Federacja Rosyjska

Współpraca z OAO „Koleje Rosyjskie” (RŻD)

http://eng.rzd.ru/

Współpraca pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a OAO „Koleje Rosyjskie” (RŻD) w zakresie prowadzenia ruchu kolejowego odbywa się na mocy Porozumienia między Północną Dyrekcją Okręgową Kolei Państwowych w Gdańsku a Kaliningradzką Dyrekcją Okręgową Kolei Rosyjskich w Kaliningradzie o granicznej komunikacji kolejowej. Pomiędzy stronami zostały zawarte następujące porozumienia miejscowe:

1. Miejscowe Porozumienie o kolejowym ruchu granicznym zawarte między Polskie Koleje Państwowe PKP PLK S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Olsztynie i Kaliningradzką koleją żelazną – filia OAO „Rosyjskie koleje żelazne” w Kaliningradzie (Braniewo – Mamonowo), Instrukcja o sposobie prowadzenia ruchu pociągów na szlaku między stacjami granicznymi Mamonowo (Rosja) i Braniewo (Polska) po torach o prześwicie 1520 mm i 1435 mm z dnia 20.12.2013 r. (Załącznik 1).

2. Miejscowe Porozumienie o kolejowym ruchu granicznym zawarte między Polskie Koleje Państwowe PKP PLK S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Olsztynie i Kaliningradzką koleją żelazną – filia OAO „Rosyjskie koleje żelazne” w Kaliningradzie (Skandawa – Żeleznodorożnyj), Instrukcja prowadzenia ruchu pociągów między stacjami granicznymi Skandawa (Polska) – Żeleznodrożnyj (Rosja) po torze o prześwicie 1520 mm i 1435 mm z dnia 20.12.2013 r. (Załącznik 1), Instrukcja prowadzenia ruchu pociągów między stacją graniczną Żeleznodorożnyj (Rosja) i punktem przeładunkowym Kotki (Polska) po torze o szerokości 1520 mm z dnia 20.12.2013 r. (Załącznik 2).

Ponadto PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostępniają na swojej stronie internetowej podstawowe warunki techniczno-eksploatacyjne dla poszczególnych przejść granicznych, których wykaz znajdą Państwo tutaj.

Procedura technologii organizacji ruchu kolejowego na granicznych liniach kolejowych pomiędzy siecią polską i rosyjską po torze 1520 mm znajdą Państwo tutaj.

Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1520 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., obowiązujące w przewozach przez granicę z kolejami Ukrainy, Białorusi oraz Rosji, znajdą Państwo tutaj.