Podstawowe informacje o warunkach korzystania z odcinków transgranicznych

Republika Federalna Niemiec


Dla powyższych przejść kolejowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, obowiązują nowe Miejscowe Porozumienia Graniczne, zawarte na podstawie "Umowy pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i DB Netz AG, o eksploatowaniu infrastruktury kolejowej dla zapewnienia ruchu kolejowego przekraczającego granicę"

oraz

"Uregulowania w zakresie prowadzenia ruchu przez granicę państwową między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i DB Netz AG" - Załącznik 4A do ww. Umowy.

Całość ww. dokumentów dostępna jest dla zalogowanych użytkowników systemu SKRJ


UWAGA!

Do czasu wejścia w życie nowych Miejscowych Porozumień Granicznych dla powyższych przejść obowiązują stare MPG.

Pełnymi tekstami dokumentów dysponuje Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu.