Podstawowe informacje o warunkach korzystania z odcinków transgranicznych


UWAGA ! 

Dla przejść kolejowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białorusi, obowiązują nowe Miejscowe Kolejowe Porozumienia Graniczne, zawarte na podstawie "Porozumienia o współpracy w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową i dostępu do niej dla prowadzenia ruchu kolejowego przez granicę między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białorusi".

Całość ww. dokumentów dostępna jest dla zalogowanych użytkowników systemu SKRJ.