Podstawowe informacje o warunkach korzystania z odcinków transgranicznych


UWAGA !

Dla przejść kolejowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską, obowiązują nowe Miejscowe Porozumienia Graniczne, zawarte na podstawie "Umowy o współpracy w zakresie zarządzania kolejową infrastrukturą dla prowadzenia ruchu kolejowego przez granicę państwową pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską".

Całość ww. dokumentów dostępna jest dla zalogowanych użytkowników systemu SKRJ.