Trasy modelowe

Od rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 tj. od dnia 11 grudnia 2016 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wdrożyła dla przewoźników rzeczy  procedurę rozliczeń za zrealizowane drogami okrężnymi przejazdy pociągów w ramach indywidualnego rozkładu jazdy i Katalogu PLK, w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK.

Od rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 tj. od dnia 10 grudnia 2017 r. procedurą objęte są przejazdy pociągów realizowane przez przewoźników osób i rzeczy, w ramach rocznego i indywidualnego rozkładu jazdy pociągów oraz Katalogu PLK. 

 

Wykazy tras modelowych

Ruch towarowy