Rada Przewoźników

Rada Przewoźników jest zespołem doradczym, wspomagającym działania Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku transportu kolejowego. Celem działania Rady jest poprawa warunków współpracy przewoźników kolejowych z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie transportu kolejowego w Polsce oraz wypracowywanie propozycji rozwiązań zaistniałych problemów w tym zakresie.

Do zadań Rady w szczególności należy:
1) konsultowanie projektów regulaminów sieci w ramach kolejnych rozkładów jazdy pociągów;
2) inicjowanie oraz konsultowanie zmian przepisów dotyczących relacji: przewoźnik – zarządca infrastruktury;
3) wypracowanie rozwiązań systemowych, usprawniających realizację przewozów pasażerskich i towarowych;
4) konsultowanie, w zakresie ustalonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., planowanych inwestycji kolejowych oraz prac naprawczych i utrzymaniowych;
5) wypracowywanie stanowisk w sprawach dotyczących innych zagadnień, określonych przez Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zgłoszonych przez organa administracji publicznej lub proponowanych przez Członków Rady. 

Prace Rady odbywają się w formie posiedzeń zwoływanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Protokoły z posiedzeń Rady Przewoźników dostępne są w Internetowym Systemie Zamawiania Tras Pociągów w zakładce DOKUMENTY → Rada Przewoźników.