Aktualności 2019

Forum Inwestycyjne – platforma dialogu dla usprawnienia procesu inwestycyjnego

Na VI Plenarnym Forum Inwestycyjnym przestawiono uzyskane efekty i postulaty, wypracowane podczas spotkań grup roboczych Forum. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. omówiły realizację inwestycji w 2018 r. oraz poinformowały o planach na 2019 r. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. organizują Forum Inwestycje od 2012 r. Inicjatywa ma na celu wypracowywanie dobrej i efektywnej współpracy wszystkich podmiotów kolejowej branży budowlanej, zaangażowanych w proces inwestycyjny. 

Na VI Plenarnym Forum Inwestycyjnym dyskutowano m.in. o efektach wprowadzonych zmian w dokumentach bazowych i waloryzacji umów. Liderzy grup roboczych Forum Inwestycyjnego omówili efekty spotkań, wyzwania oraz problemy i postulaty stojące przed branżą i inwestorem. Poruszono również kwestię waloryzacji dla nowych kontraktów. Zapisy mają na celu zabezpieczenie dwóch stron – wykonawcy i zamawiającego. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały o realizacji Krajowego Programu Kolejowego. Spółka wykonała zadania na niespotykaną dotąd skalę - o wartości około 10 mld zł. W bieżącym roku zarządca infrastruktury nie zwalnia tempa, planuje zrealizować prace za 11 mld zł. W ramach tych środków przewiduje się modernizację około 1,4 tys. km torów kolejowych, 1100 rozjazdów, 300 peronów oraz ponad 800 przejazdów.

W 2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują podpisać umowy na wartość szacunkową ponad 16 mld zł. To bardzo istotne inwestycje m.in. na przebudowę stacji Warszawa Zachodnia, poprawę dostępu do portów morskich Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście oraz na linii węglowej łączącej Śląsk z portami (Chorzów Batory - Maksymilianowo). 

W trakcie spotkania omówiono także przygotowania do nowej perspektywy finansowej. PLK już dwa lata temu rozpoczęły prace. Obejmują one studia wykonalności oraz dokumentacje projektowe. 

Kontakt dla mediów: 
Mirosław Siemieniec 
Rzecznik prasowy 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
rzecznik@plk-sa.pl 
tel. 694 480 239 


Spotkanie Rady Ekspertów

W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury 3.01.2019 odbyło się spotkanie Rady Ekspertów, w której uczestniczyli członkowie kierownictwa resortu, przedstawiciele Prokuratorii Generalnej RP, Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Głównego Urzędu Statystycznego oraz przedstawiciele środowiska wykonawców kontraktów drogowych i kolejowych.

Przedstawiono propozycje dotyczące waloryzacji nowych kontraktów, przygotowane pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i PKP Polskie Linie Kolejowe SA we współpracy z Prokuratorią Generalną RP, Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Zamówień Publicznych i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Prace nad nimi toczyły się przez ostatnie miesiące.

Zgodnie z propozycjami, waloryzacja kontraktów będzie comiesięczna, rozliczana na podstawie realnie wykonanych robót budowlanych, wraz z wystawionym przejściowym świadectwem płatności. Jej maksymalna wysokość wyniesie do 5% kontraktu, a będzie ona obliczana na podstawie obiektywnych wskaźników makroekonomicznych, publikowanych przez GUS. Te dane posłużą do stworzenia tzw. „koszyków waloryzacyjnych”, odrębnych dla kontraktów kolejowych i drogowych. Wśród wskaźników branych pod uwagę w tworzeniu „koszyków” znajdą się m.in. ceny produkcyjne paliwa, stali, kruszywa, średnie wynagrodzenia pracowników branży i inflacja.

- W związku z sytuacją gospodarczą, która w ub. roku zaistniała w sektorze budownictwa liniowego, kilka miesięcy temu podjęliśmy prace nad propozycjami dla branży. Dzisiaj je przedstawiliśmy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Propozycje były wyczekiwane przez branżę budowlaną. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów. Wiemy, że nie jest możliwe sprawne realizowanie kontraktów bez odpowiedniej polityki dotyczącej kontraktów. Modernizujemy polskie drogi i polską kolej. Dzisiejsze propozycje, przedstawione przez GDDKiA i PKP PLK SA są wyrazem dbałości o to, aby ta modernizacja mogła przebiegać sprawnie i bez zakłóceń – dodał szef resortu.

- Osiągnięcie takiego rezultatu nie byłoby możliwe bez udziału w pracach Prokuratorii Generalnej RP, GUS-u, UZP i CUPT-u. Bardzo dziękuję tym instytucjom za zaangażowanie w tę ważną sprawę – podkreślił A. Adamczyk.