Powrót

Nowa stacja Łódź Widzew coraz bliżej

Pod koniec sierpnia zakończyła się rozbiórka starej infrastruktury, co pozwoliło przystąpić do pierwszego etapu robót na łódzkim obiekcie, tj. budowy 22 kilometrów nowych torów oraz przebudowy nastawni. Po modernizacji stacja będzie dysponowała 10 torami, z czego 6 przeznaczonych będzie dla pociągów pasażerskich, 2 dla ruchu towarowego, a ostatnie 2 do przygotowania składów. 
Aktualnie budowane są także dwa nowe perony i przejście podziemne dla pasażerów. Trwa również modernizacja linii objazdowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Chojny – Łódź Kaliska. Równolegle prowadzone są też prace związane z kanalizacją sanitarną, deszczową i odwodnieniową całego obiektu oraz urządzeniami telekomunikacji i automatyki kolejowej. Zakończenie tego etapu inwestycji planowane jest na grudzień 2014 roku.
Podstawowym celem modernizacji jest skrócenie czasu podróży pomiędzy stacjami Łódź Widzew i Łódź Fabryczna, jednak równie ważna jest zdecydowana poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów na stacji i na szlaku, a także znaczne podniesienie komfortu pasażerów m. in. poprzez dostosowanie stacji Łódź Widzew, Łódź Fabryczna i nowego przystanku Łódź Niciarniana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przebudowa stacji Łódź Widzew pozwoli w znacznym stopniu usprawnić system transportowy nie tylko miasta, ale i całego regionu.
Modernizacja realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II Lot B - odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów  oraz obsługi podróżnych”. Całkowity koszt umowy wynosi 238 882 613, 18 PLN.


Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. + 48 22 47 336 40
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl

 

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.