Korytarz towarowy nr 8 Morze Północne – Morze Bałtyckie

Korytarze towarowe to europejskie przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności kolejowego transportu kolejowego względem innych rodzajów transportu. Obowiązek ich wdrożenia został nałożony na Polskę przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. Główną cechą charakterystyczną korytarzy towarowych jest oferta skierowana do wnioskodawców. Obejmuje ona między innymi utworzenie dla każdego korytarza punktu kompleksowej obsługi Corridor one-stop shop (C-OSS). W tym punkcie wnioskodawca składa wniosek o przydział trasy i otrzymuje na niego odpowiedź w jednym miejscu, w ramach jednej operacji, dla pociągów towarowych przekraczających co najmniej jedną granicę w korytarzu towarowym. C-OSS przyjmuje wnioski o przydział tras w trybie ad-hoc w ramach udostępnionej mu przez zarządców infrastruktury rezerwy zdolności przepustowej, a także przydziela trasy wstępnie ustalone począwszy od rozkładu jazdy 2016/2017. 

Oferta prezentowana w ramach europejskich korytarzy towarowych ma za zadanie zwiększyć zainteresowanie przewozem towarów koleją, ułatwić wymianę handlową, poszerzyć rynki zbytu oraz współpracę międzyregionalną i transgraniczną w zakresie transportu towarów. Na uruchomieniu korytarzy towarowych zyskuje nie tylko Polska, ale wszystkie kraje, przez które przebiegają korytarze.

Korytarz towarowy Morze Północne – Morze Bałtyckie został uruchomiony w dniu 10 listopada 2015 r. W 2020 r. korytarz został wydłużony na Łotwę i do Estonii. W skład korytarza wchodzą następujący zarządcy infrastruktury i organy alokacyjne:

  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Polska
  • AB „LTG Infra“ - Litwa
  • DB Netz AG - Niemcy
  • Infrabel, Société Anonyme de Droit Public - Belgia
  • ProRail B.V. - Holandia
  • Správa železnic, státní organizace - Czechy
  • VAS “Latvijas dzelzceļš” - Łotwa
  • AS “LatRailNet” - Łotwa
  • AS Eesti Raudtee - Estonia

Przebieg całego korytarza obrazuje poniższa mapa.

10 listopada 2015 r. to moment, w którym swoją działalność korytarzowy punkt kompleksowej obsługi - corridor one-stop shop (C-OSS). Decyzją Rady Zarządzającej korytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie funkcję C-OSS pełni pani Felicia Riedl z DB Netz, zaś siedziba C-OSS mieści się we Frankfurcie nad Menem. Poniżej znajdują się adresy, pod którymi można uzyskać informacje na temat korytarza i jego oferty.

C-OSS korytarza towarowego Morze Północne – Morze Bałtyckie:

Mainzer Landstraße 201-203
60326 Frankfurt nad Menem
Tel. +49 69 265 26778, wewnętrzny: 955 26778
Kom: +49 160 974 57524
e-mail: coss@rfc8.eu

Biuro korytarza towarowego Morze Północne – Morze Bałtyckie:

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Tel.: +48 22 473 35 17
Tel. kom.: +48 797 305 679


Zapraszamy także do odwiedzania strony internetowej, na której znajduje się aktualna oferta korytarza.
Adres strony to: www.rfc8.eu