Edukacja

Rozwój transportu kolejowego w oparciu o nowoczesne technologie będzie możliwy tylko dzięki wyspecjalizowanym, odważnym pracownikom, gotowym realizować nowe, coraz trudniejsze zadania.

Strona ta powstała z myślą o osobach, które swoje życie zawodowe chcą związać z koleją. Znajdziesz tu informacje o szkołach średnich oraz uczelniach wyższych mających w swej ofercie specjalizacje kolejowe. Wiele z nich wykształciło fachowców i światowe autorytety w dziedzinie transportu kolejowego.

Najważniejsze jest to, aby przy wyborze zawodu kierować się swoimi zainteresowaniami. Nic nie daje takiej satysfakcji jak praca, która jest jednocześnie pasją.

Już dziś wybierz swoją drogę kariery. Istotne jest, aby na samym jej początku… wkroczyć na właściwe tory.

Chcąc zagwarantować w przyszłości wykwalifikowaną kadrę w jednostkach organizacyjnych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspierają rozwój zawodowy młodzieży szkół średnich kształcącej się w zawodach:

  • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
  • Technik budownictwa kolejowego
  • Technik transportu kolejowego
  • Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Szkoły średnie i wyższe z kierunkami kolejowymi,
z którymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nawiązały współpracę


Pokaż Szkoły z kierunkami kolejowymi na większej mapie


Wybierając kierunek „kolejowy” masz możliwość otrzymania stypendium fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pracę w jednostkach organizacyjnych Spółki.