Niepełnosprawni

Informacje dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że zgodnie z Art. 22 i Art. 24 Rozporządzenia 1371/2007/WE dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym realizuje pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Poniżej przestawiamy wykaz stacji i przystanków z rodzajem dostępności dzięki urządzeniom i udogodnieniom dla osób niepełnosprawnych i osób ograniczonej sprawności ruchowej oraz wykaz stacji i przystanków na których realizowana jest pomoc.

Pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej udzielana jest na tych stacjach i przystankach, na których dostęp na peron jest uniemożliwiony z powodu barier architektonicznych na drodze dojścia/wyjścia.

W tym celu pasażer powinien skontaktować się z przewoźnikiem co najmniej 48 godzin przed planowanym odjazdem pociągu i poinformować - za pomocą wskazanego przez przewoźnika środka komunikacji - o potrzebie udzielenia pomocy w podróży (np. telefonicznie, mailowo). Więcej informacji znajdziesz tutaj.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z infrastrukturą pasażerską zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. należy zwracać się bezpośrednio do Zakładów Linii Kolejowych.

 


Udogodnienia dla niepełnosprawnych są również dostępne na Portalu Pasażera w Katalogu Stacji Kolejowych. Dzięki wyszukiwarce oraz alfabetycznemu katalogowi stacji można w szybki i prosty sposób sprawdzić rodzaj dostępności udogodnień dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Informacja dostępna jest po najechaniu na ikonkę Ikona wózka inwalidzkiego..