Niepełnosprawni

Informacje dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że zgodnie z Art. 22 i 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym realizuje pomoc osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Poniżej, w Katalogu Stacji przestawiamy wykaz stacji i przystanków z rodzajem dostępności dzięki urządzeniom i udogodnieniom dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz wykaz stacji i przystanków na których realizowana jest pomoc.

W celu zgłoszenia potrzeby skorzystania z pomocy pasażer powinien skontaktować się z przewoźnikiem co najmniej 24 godziny przed planowanym odjazdem pociągu i poinformować - za pomocą wskazanego przez przewoźnika środka komunikacji - o potrzebie udzielenia pomocy w podróży (np. telefonicznie, mailowo). Więcej informacji znajdziesz tutaj.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z infrastrukturą pasażerską zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. należy zwracać się bezpośrednio do Zakładów Linii Kolejowych.


Udogodnienia dla niepełnosprawnych są dostępne na Portalu Pasażera w Katalogu Stacji Kolejowych. Dzięki wyszukiwarce oraz alfabetycznemu katalogowi stacji można w szybki i prosty sposób sprawdzić rodzaj dostępności udogodnień dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
Informacja dostępna jest po najechaniu na ikonkę Ikona wózka inwalidzkiego..