Korytarz towarowy nr 5 Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie

Korytarze towarowe to europejskie przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności kolejowego transportu kolejowego względem innych rodzajów transportu. Obowiązek ich wdrożenia został nałożony na Polskę przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. Główną cechą charakterystyczną korytarzy towarowych jest oferta skierowana do wnioskodawców. Obejmuje ona między innymi utworzenie dla każdego korytarza punktu kompleksowej obsługi Corridor one-stop shop (C-OSS). W tym punkcie wnioskodawca składa wniosek o przydział trasy i otrzymuje na niego odpowiedź w jednym miejscu, w ramach jednej operacji, dla pociągów towarowych przekraczających co najmniej jedną granicę w korytarzu towarowym. C-OSS przyjmuje wnioski o przydział tras w trybie ad-hoc w ramach udostępnionej mu przez zarządców infrastruktury rezerwy zdolności przepustowej, a także przydziela trasy wstępnie ustalone począwszy od rozkładu jazdy 2016/2017.

Oferta prezentowana w ramach europejskich korytarzy towarowych ma za zadanie zwiększyć zainteresowanie przewozem towarów koleją, ułatwić wymianę handlową, poszerzyć rynki zbytu oraz współpracę międzyregionalną i transgraniczną w zakresie transportu towarów. Na uruchomieniu korytarzy towarowych zyskuje nie tylko Polska, ale wszystkie kraje, przez które przebiegają korytarze.

Korytarz towarowy Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie został uruchomiony w dniu 10 listopada 2015 r. W skład korytarza wchodzą następujący zarządcy infrastruktury:

  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Polska
  • SŽCZ (Správa železnic, státní organizace - Czechy
  • ŽSR (Železnice Slovenskej Republiky) - Słowacja
  • ÖBB-Infra (ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft) - Austria
  • SŽ-Infrastruktura (Slovenske železnice-Infrastruktura, d.o.o.) - Słowenia
  • RFI (Rete Ferroviaria Italiana) - Włochy

Przebieg całego korytarza obrazuje poniższa mapa.

10 listopada 2015 r. to dzień, w którym swoją działalność rozpoczął korytarzowy punkt kompleksowej obsługi - corridor one-stop shop (C-OSS). Decyzją Rady Zarządzającej korytarza Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie C-OSS funkcjonuje w ramach Biura korytarza towarowego. Obsługę C-OSS zapewnia włoski zarządca infrastruktury RFI. Poniżej znajdują się adresy, pod którymi można uzyskać informacje na temat korytarza i jego oferty.


C-OSS korytarza towarowego Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie:

via Trento
30171 Mestre (VE)
Włochy
Tel. : +39 313 806 3757
e-mail: c-oss@rfc5.eu


Biuro korytarza towarowego Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie:

via Trento 38
30171 Mestre (VE)
Włochy
Tel: +39 041 784850


Zapraszamy także do odwiedzania strony internetowej, na której znajduje się aktualna oferta korytarza.
Adres strony to: https://www.rfc5.it/