Bursztynowy Korytarz Towarowy nr 11

Korytarze towarowe to europejskie przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności kolejowego transportu kolejowego względem innych rodzajów transportu. Obowiązek ich wdrożenia został nałożony na Polskę przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. Główną cechą charakterystyczną korytarzy towarowych jest oferta skierowana do wnioskodawców. Obejmuje ona między innymi utworzenie dla każdego korytarza punktu kompleksowej obsługi Corridor one-stop shop (C-OSS). W tym punkcie wnioskodawca składa wniosek o przydział trasy i otrzymuje na niego odpowiedź w jednym miejscu, w ramach jednej operacji, dla pociągów towarowych przekraczających co najmniej jedną granicę w korytarzu towarowym. C-OSS przyjmuje wnioski o przydział tras w trybie ad-hoc w ramach udostępnionej mu przez zarządców infrastruktury rezerwy zdolności przepustowej, a także przydziela trasy wstępnie ustalone.

Oferta prezentowana w ramach europejskich korytarzy towarowych ma za zadanie zwiększyć zainteresowanie przewozem towarów koleją, ułatwić wymianę handlową, poszerzyć rynki zbytu oraz współpracę międzyregionalną i transgraniczną w zakresie transportu towarów. Na uruchomieniu korytarzy towarowych zyskuje nie tylko Polska, ale wszystkie kraje, przez które przebiegają korytarze.

„Bursztynowy” korytarz towarowy nr 11 został uruchomiony 14 stycznia 2019 r. Łączy Polskę, Słowację, Węgry i Słowenię. Południowy kraniec korytarza sięga portu Koper położonego nad Adriatykiem w Słowenii, a na północy prowadzi do Warszawy oraz granicy polsko-białoruskiej w Terespolu. W skład korytarza wchodzą następujący zarządcy infrastruktury i organy alokacyjne:

  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Polska
  • ŽSR (Železnice Slovenskej Republiky) - Słowacja
  • GYSEV - Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt./ Raab–Oedenburg–Ebenfurter Eisenbahn AG - Węgry
  • MÁV Magyar Álllamvasutak Zrt - Węgry
  • VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.) - Organ Alokujący, Węgry
  • SŽ-Infrastruktura (Slovenske železnice-Infrastruktura, d.o.o.) - Słowenia

Przebieg całego korytarza obrazuje poniższa mapa.

Decyzją Rady Zarządzającej „Bursztynowego” korytarza towarowego nr 11 funkcję C-OSS pełni pan Roman Stańczak z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zaś siedziba C-OSS mieści się w Warszawie. Poniżej znajdują się adresy, pod którymi można uzyskać informacje na temat korytarza i jego oferty. 


C-OSS „Bursztynowego” korytarza towarowego nr 11:

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Tel.: +48 22 473 34 69
e-mail: c-oss@rfc-amber.eu


Biuro „Bursztynowego” korytarza towarowego:
Tel.: +36 30 184 7884
e-mai: secretariat@rfc-amber.eu


Zapraszamy także do odwiedzania strony internetowej, na której znajduje się aktualna oferta korytarza.
Adres strony to: https://rfc-amber.eu