Powrót

Za 46 mln zł PLK podwyższa bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych Małopolski

W Małopolsce na 41 przejazdach PLK wymienia wyeksploatowane urządzenia. W ich miejsce instalowana jest nowoczesna sygnalizacja ostrzegająca kierowców o zbliżających się pociągach. Modernizacje obejmują m.in. linie: z Krakowa do Oświęcimia, z Trzebini do Oświęcimia, od Woli Łużańskiej do Stróż, od Tarnowa przez Nowy Sącz, Rytro, Piwniczną do Muszyny, od Suchej Beskidzkiej przez Chabówkę do Zakopanego od Tunelu do Wolbromia i od Jaworzna Szczakowej do Bukowna. Projekt finansowany jest z funduszy UE. 

W ramach pierwszego etapu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizują 29 skrzyżowań toru i drogi. Drugi etap poprawy bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych zakłada modernizację 12 przejazdów. Poza montażem nowych urządzeń w poprawi się stan techniczny już eksploatowanych. Prace modernizacyjne obejmą też jezdnię i tory, dzięki temu pokonanie toru będzie sprawniejsze i bezpieczniejsze. Na 29 skrzyżowaniach kolejowo-drogowych zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna ostrzegająca o nadjeżdżających pociągach. Na 12 przejazdach zostaną wymienione wyeksploatowane urządzenia zabezpieczające na urządzenia najnowszej generacji. Spośród 41 przejazdów objętych projektem na 9 obiektach zamontowane zostaną półrogatki odgradzające tor od jezdni.

Dzięki zamontowaniu specjalnej sygnalizacji, maszyniści będą otrzymywali sygnały o stanie urządzeń przejazdowych. W przypadku ich uszkodzenia, maszynista, zgodnie z przepisami, ograniczy prędkość i zachowa szczególne bezpieczeństwo.

Skrzyżowania toru i drogi będą wyposażone także w urządzenia do monitoringu i rejestracji zdarzeń. Po modernizacji przejazdów i zwiększeniu poziomu zabezpieczeń, zlikwidowane będą punktowe ograniczenia prędkości pociągów, wymagane przy dużej liczbie przejeżdżających aut. Koszt przedsięwzięcia w województwie małopolskim to nieco ponad 46,5 miliona zł. 

Na terenie całej Polski zmodernizowanych zostanie 307 przejazdów. Realizacja tych działań, współfinansowanych przez Unię Europejską, kosztuje ponad 300 mln zł.
Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów działań PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych uwzględniają budowę wiaduktów, przejść podziemnych dla pieszych, tuneli drogowych, wygrodzeń terenu kolejowego oraz dodatkowe zabezpieczenia przejazdów kolejowo-drogowych. W Polsce jest ponad 12 500 przejazdów kolejowo-drogowych. Za ich utrzymanie odpowiada zarządca infrastruktury, choć szczególnie ich nawierzchnie niszczą ciężkie samochody. Projekt przejazdowy uzupełni przebudowę skrzyżowań drogi z torem kolejowym prowadzoną w ramach modernizacji m.in. na liniach z Wrocławia do Poznania, z Krakowa do Rzeszowa czy z Częstochowy do Opola. 

Poza działaniami technicznymi, podnoszącymi poziom bezpieczeństwa na przejazdach spółka prowadzi kampanię społeczną na rzecz bezpieczeństwa, Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Jej celem jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych www.bezpieczny-przejazd.pl.  

POIiŚ 7.1-59 „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I”
POIiŚ 7.1-80 „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II”

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 662 114 900