Powrót

Wygodniejsze podróże pociągiem z Grudziądza do Torunia

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża”. Wartość opracowania całego projektu i wykonania robót oszacowano na ponad 100 mln zł.

Nowy przystanek Toruń Mokre

Efekty rewitalizacji linii będą korzystne dla podróżujących między Toruniem a Chełmżą. Na trasie PLK planują poprawić standard obsługi podróżnych na stacjach i przystankach. Perony w Łysomicach, Ostaszewie Toruńskim i Grzywnie będą wygodniejsze i wyższe.

Będzie nowy przystanek o roboczej nazwie Toruń Mokre. Lepszy dostęp do kolei zapewni nowa lokalizacja przystanku Ostaszewo Toruńskie, który zapewni dostęp do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Każdy peron zostanie wyposażony w wiaty, ławki i funkcjonalne oświetlenie. Poprawi się oznakowanie i informacja o kursowaniu pociągów. Obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Łysomice – mijanka zwiększy możliwości połączeń

Na linii planowana jest kompleksowa wymiana torów na 17 km i rozjazdów – ważnych elementów odpowiadających za sprawny przejazd pociągów. Dodatkowy tor w Łysomicach oraz przed stacją Toruń Wschodni zapewnią możliwość mijanki. Pozwoli to na poprawę przepustowości, czyli będzie mogło przejechać więcej pociągów. Pociągi pasażerskie przyśpieszą i pojadą z prędkością do 100-120 km/h. Poprawią się warunki do przewozu ładunków – składy towarowe pojadą 60-80 km/h.

Sprawne i bezpieczne podróże będą możliwe dzięki wymianie i remontowi urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zwiększy również przebudowa 14 przejazdów kolejowo-drogowych.

Realizacja projektu przewidziana jest w formule „Projektuj i Buduj”. Planowane zakończenie inwestycji w II poł. 2022 roku.


Inwestycja w liczbach:

1 nowy przystanek Toruń Mokre;

3 przebudowana przystanki Łysomice, Ostaszewo Toruńskie, Grzywno;

14 przebudowanych przejazdów kolejowo-drogowych;

16 nowych rozjazdów;

17 km torów.

Kontakt dla mediów:
Martyn Janduła
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 571 370 301