Powrót

Wrocław - więcej połączeń kolejowych i nowe przystanki

Projekt "Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” dotyczy odnowy 21 km jednotorowej, częściowo zelektryfikowanej linii, na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice. 

Linia prowadzi przez miejscowości w gminie Czernica (np. Chrząstawa, Nadolice, Dobrzykowice) i osiedla wrocławskie Wojnów, Strachocin, Kowale do stacji Wrocław Sołtysowice (rejon CH Korona). Samorządy (wojewódzki i lokalne) chcą przywrócić przewozy pasażerskie, szczególnie potrzebne w godzinach szczytów komunikacyjnych, gdy wjazd do Wrocławia jest przeciążony.

- To przedsięwzięcie jest bardzo ważne dla Wrocławia. Da co najmniej dwie główne korzyści. Po pierwsze szanse na zmniejszenie samochodowego ruchu wjazdowego do Wrocławia, gdyż powstanie dla mieszkańców przyległych miejscowości oferta kolejowa oraz duży parking na granicy miasta, po drugie mieszkańcom osiedli Wojnów, Strachocin, Kowale oraz pracownikom zakładów pracy w rejonie Kowal i Swojczyc da możliwość skorzystania z przewozów kolejowych z  do centrum miasta – mówi Wojciech Adamski, wiceprezydent Wrocławia. 

Inwestycje PKP Polskich Linii kolejowych S.A. poprawiają komunikację w województwie i aglomeracji wrocławskiej. 

- Po modernizacji linii w kierunku Legnicy, Poznania, Jeleniej Góry, to kolejne przedsięwzięcie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które poprawia komunikację w aglomeracji wrocławskiej. Dzięki tym projektom, kolej tworzy dobrą alternatywę dla transportu drogowego. Zmodernizowane i nowe przystanki oraz stacje - np. Wrocław Leśnica, Wrocław Popowice, Wrocław Różanka, Wrocław Mikołajów - zapewniają wygodny dostęp do pociągów – mówi Jerzy Dul, dyrektor Śląskiego Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PLK. 

Efektem rewitalizacji linii Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice będą krótsze podróże i wyższy poziom bezpieczeństw oraz lepsza sprawność prowadzenia ruchu pociągów. Wykonane zostaną prace związane z wymianą toru, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem i telekomunikacji oraz naprawą obiektów inżynieryjnych. Planowana jest również przebudowa przejazdów, co poprawi bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

Komfort obsługi pasażerów zapewni budowa nowych i polepszenie parametrów istniejących peronów. Zwiększy się dostępność linii dla podróżnych, gdyż projekt przewiduje budowę bezpiecznych: dojść pieszych, dojazdów, parkingów Park&Ride i Bike&Ride. Ten zakres realizować będą partnerzy projektu: Gmina Wrocław, Gmina Czernica, Gmina Jelcz Laskowice. 


Realizacja projektu

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Został już wybrany wykonawca prac studialnych na kwotę: 828 800,00 zł. Studium wykonalności będzie gotowe w pierwszej połowie 2018 r. Dalsze prace prowadzone będą w trybie „projekt i budowa”. Planowana data rozpoczęcia 10.2018 r. – zakończenia 12.2019 r.


Szacunkowy koszt projektu wynosi
58 389 801,55 PLN netto, w tym:
  • PKP Polskie Linie Kolejowe – 54 739 801,55 PLN
  • Gmina Wrocław – 1 650 000,00 PLN
  • Gmina Czernica – 1 250 000,00 PLN
  • Gmina Jelcz Laskowice – 750 000,00 PLNKontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl 
tel. 694 480 239