Powrót

Warszawa – Skierniewice na ostatniej prostej

Nowy wiadukt drogowy w Jaktorowie podwyższy bezpieczeństwo i usprawni ruch szynowy oraz drogowy. Podobnie tunel pod torami przy ul. Bałtyckiej w Grodzisku Mazowieckim, który połączy dwie strony miasta. Bezkolizyjne skrzyżowania powstają w ramach modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Łodzi. – Wiadukt kolejowy w Grodzisku jest już na finiszu. Pozwolenie na jego użytkowanie planujemy pozyskać na koniec września. Umowa na realizację wiaduktu w Jaktorowie – potężnego obiektu przebiegającego nad dwoma liniami magistralnymi i drogową trasą wojewódzką – również jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Dzięki budowie tych obiektów pociągi nie muszą zwalniać przed przejazdami, a kierowcy nie stoją przed zamkniętymi rogatkami, co przekłada się na płynność ruchu i zapewnia całkowite bezpieczeństwo – mówi Witold Cytawa, kierownik kontraktu z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.


Roboty na finiszu

Modernizacja linii kolejowej z Warszawy Zachodniej do Skierniewic jest na ostatniej prostej. Do wymiany pozostało jeszcze 10 km toru pomiędzy Grodziskiem a Żyrardowem. Wykonawca zdemontował już całą starą sieć trakcyjną i tor nr 2. Teraz trwają prace przygotowawcze do montażu nowych elementów infrastruktury kolejowej wraz z przebudową obiektów inżynieryjnych, m.in. wiaduktów i przepustów. Na większości modernizowanego odcinka Warszawa Włochy – Żyrardów trwa również budowa ekranów akustycznych.

Oprócz robót torowych oraz budowy wiaduktów, trwają również prace przy budowie przejść dla pieszych, które będą dostosowane do osób z ograniczoną możliwością poruszania się, opiekunów z dziećmi w wózkach, czy podróżnych z cięższym bagażem. Przejście podziemne w Grodzisku Mazowieckim pozwoli pasażerom na przedostanie się na drugą stronę torów – do ulic Żydowskiej i Towarowej, a nie jak to było do tej pory, tylko na poruszanie się między peronami. – Obiekt jest już niemal gotowy, wyposażony w monitoring, nagłośnienie i oświetlenie, a niebawem rozpocznie się montaż trzech wind ułatwiających dotarcie na odnowione perony – informuje Cytawa. Natomiast wydłużenie podobnego obiektu w Pruszkowie umożliwi mieszkańcom na bezpieczne przejście do dzielnicy Żbików, która usytuowana jest po drugiej stronie stacji. Rozbudowa przejścia weszła w ostatnia fazę. Nowy tego typu obiekt powstaje także w Jaktorowie.


Komfortowe perony i wyższe bezpieczeństwo

W ramach realizacji inwestycji 14 peronów zostało już odnowionych. Obiekty wyposażono w nowe wiaty, ławki czy kosze oraz dostosowano do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Finalizowane są prace w Jaktorowie i Międzyborowie, gdzie perony z wyspowych zostaną przebudowane na jednokrawędziowe przeciwległe. Kończą się również roboty w Żyrardowie. Na trasie działa także nowy system sterowania ruchem. Na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wpływa również remont blisko 20 przejazdów kolejowo-drogowych. Są one wyposażane w nowe urządzenia zabezpieczające – rogatki, światła ostrzegawcze, sygnalizatory dźwiękowe, a także w monitoring. 

Modernizacja połączenia Warszawa Zachodnia – Skierniewice, prowadzona na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zakończy się w IV kwartale tego roku. Dzięki niej czas podróży na linii Warszawa – Łódź skróci się do ok. 70 minut. Pociągi osobowe będą kursować z prędkością 160 km/h.


Stan realizacji inwestycji na koniec maja 2015 r.


Projekt „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)” POIiŚ 7.1-24.1 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 883 354 177

Pliki do pobrania