Powrót

Warszawa - Poznań wyższy komfort kolejowych podróży

Trzecia umowa uzupełnia kompleksową modernizację linii Warszawa – Poznań. Dla podróżnych przygotowujemy dobre podróże nowoczesnymi pociągami, m.in. klasy Pendolino i sprawne przejazdy składów regionalnych. Zagwarantuje to m.in. nowa sieć trakcyjna wraz z układem zasilania (moc rzędu 6MW) i nowoczesne systemy sterowania. Dzięki inwestycji  warunki obsługi na stacjach i przystankach spełnią oczekiwania pasażerów – mówi Arnold Bresch, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.


Łowicz nowoczesna stacja z wiaduktem

Modernizacja zdecydowanie zwiększy komfort obsługi pasażerów na stacji Łowicz. Wygodniejsze, wyższe i lepiej oświetlone perony będą dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Podróż ułatwią nowe wiaty wyposażone w ławki. Pełną orientację w kursowaniu pociągów zapewni nagłośnienie i system informacji wizualnej. Nowe przejście pod torami z windami dla osób niepełnosprawnych zastąpi kładkę. 

System komunikacji w Łowiczu zdecydowanie usprawni nowy wiadukt drogowy. Dzięki bezkolizyjnemu skrzyżowaniu zwiększy się też poziom bezpieczeństwa pasażerów pociągów. Inwestycja PLK poprawi komfort obsługi pasażerów na przystankach Leonów i Mysłaków. Zbudowane będą tam wyższe perony, wyposażone w wiaty oraz informacje głosowe i wizualne. 


Dobra podróż, towary na tory i bezpieczeństwo

Modernizacja trasy Warszawa – Poznań zapewni sprawniejszy przejazd pociągów pasażerskich i towarowych, m.in. dzięki temu, że między Żychlinem a Sochaczewem zmodernizowanych będzie około 86 km torów i przebudowane 4 mosty oraz wymienione 147 km sieci trakcyjnej. Poziom bezpieczeństwa na trasie zwiększy montaż 50 nowoczesnych rozjazdów i modernizacja 17 przejazdów kolejowo - drogowych. W Łowiczu powstanie lokalne centrum sterowania (LCS), wyposażone w komputerowy system. 

Modernizację między Żychlinem a Sochaczewem wykona konsorcjum firm, którego liderem jest firma Trakcja PRKiI S.A. Umowę, wartą około 428 mln zł, podpisano 18 kwietnia 2017 r. Roboty rozpoczną się w czerwcu 2017 r. i potrwają do października 2020 r. W tym czasie utrzymany będzie ruch jednotorowy.


Dobra podróż Warszawa – Poznań

Linia kolejowa Warszawa - Poznań jest bardzo ważną częścią korytarza transportowego TEN-T Morze Północne – Bałtyk. Zaniechanie kompleksowej modernizacji linii oznaczałoby degradację trasy i brak dobrej oferty dla dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych przewozów pasażerskich oraz pogorszenie przewozów towarowych – mówi Arnold Bresch, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Przebudowa linii zwiększy możliwości przepustowe i pozwoli na przejazd znacznie większej liczby pociągów na dobę oraz dobre połączenie przewozów regionalnych i międzyregionalnych. Pociągi dalekobieżne pojadą na całej trasie z prędkością 160 km/h. Podniesie się poziom bezpieczeństwa oraz komfort podróży pasażerów. 

Budowa całkowicie nowego systemu sterowania ruchem pociągów wraz z kompleksową modernizacją sieci trakcyjnej i układów zasilania pozwoli na jazdę pociągów z nowoczesnymi lokomotywami o większej mocy. Modernizacja linii jest również niezwykle ważna dla przewozów towarowych. Trasa zostanie dostosowana do obsługi pociągów o długości 750 m, będą sprawnie przejeżdżały cięższe ładunki.

Modernizacja linii między Sochaczewem a Swarzędzem kończy projekt z lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Wówczas zadania nie objęły pełnego zakresu prac. 

Projekt „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu„Łącząc Europę”.


Kontakt dla mediów:

Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 668 679 414

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji”.