Powrót

W Zgierzu i Łodzi Żabieńcu podróżni korzystają z nowych peronów i przejść podziemnych z windami

Przechodzień w przejściu podziemnym stacji w Zgierzu.

Nowe podziemne przejście w Zgierzu, które zastąpiło drogę w poziomie szyn umożliwia bezpieczniejszy i łatwiejszy dostęp do pociągów oraz lepszą komunikację między dwiema częściami miasta. Cztery windy ułatwiają obsługę szczególnie osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, a także opiekunom z dziećmi w wózkach oraz podróżnym z ciężkim bagażem. Przejście wyposażono w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących. Większy poziom bezpieczeństwa zapewni monitoring.
Taki sam standard posiada przejście podziemne na stacji Łódź Żabieniec, w którym uruchomiono 2 windy.

Na stacji Zgierz podróżni mają do dyspozycji trzy perony, na Łodzi Żabieńcu – dwa, które zapewniają wygodniejsze wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Perony są wyposażone w ławki i wiaty, mają jasne oświetlenie oraz czytelną informację pasażerską i oznakowanie.

Na peronach w Zgierzu pozostała do wykonania odbudowa peronów w miejscu zlikwidowanego przejścia w poziomie szyn. Roboty zaplanowano na przełomie lipca i sierpnia.

W Zgierzu i Żabieńcu zakończyła się przebudowa torów stacyjnych. Kontrolę nad sprawnym i bezpiecznym prowadzeniem pociągów pasażerskich i towarowych na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Łęczyca zapewni nowe Lokalne Centrum Sterowania w Zgierzu.

Wyższe i szersze wiadukty nad ul. Łódzką i ul. Długą w Zgierzu umożliwią lepszą komunikację drogową. Oba obiekty zyskały nowe przęsła, wzmocniono filary i przyczółki. Od 9 lipca między Łodzią Kaliską a Zgierzem składy jadą już dwoma zmodernizowanymi torami. Na przełomie lipca i sierpnia przewidziano szlifowanie szyn. Prowadzone będą prace wykończeniowe i okołotorowe.

Wzrost poziomu bezpieczeństwa na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz będzie uzyskany dzięki modernizacji 5 przejazdów kolejowo-drogowych. Po modernizacji pociągi pasażerskie na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz przyspieszą z 90 km/h do 120 km/h, a towarowe z 60 km/h do 100 km/h.

Zadanie pn. „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz od km 56,773 do km 66,664 linii kolejowej nr 15 i od km 12,980 do km 14,204 linii kolejowej nr 16” zostanie zrealizowane do końca III kwartału 2021 roku. Wartość to 219 225 163,91 mln zł netto. Inwestycja jest finansowana ze środków budżetowych.

Prace na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz obejmują:

  • 5 peronów
  • 25 km torów
  • 48 rozjazdów
  • 3 mosty
  • 3 wiadukty.

Dla lepszych podróży z Łodzi do Kutna

W ramach prac na linii Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno modernizowane są również odcinki Zgierz – Ozorków i Ozorków – Łęczyca. Dostęp do pociągów ułatwią wygodniejsze perony na stacjach Ozorków, Łęczyca oraz przystanku Sierpów. Na przystanku Zgierz Północ PLK budują dodatkowy peron i mijankę, która powoli zwiększyć liczbę kolejowych połączeń na trasie Łódź – Kutno.

Kontakt dla mediów:
Rafał Wilgusiak
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02