Powrót

Trzy stacje kolejowe od nowa. Modernizacja linii Siedlce - Terespol

W ramach realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacji linii kolejowej Siedlce – Terespol przebudowane zostaną 52 obiekty inżynieryjne, w tym przejazdy, kładki, wiadukty oraz nastawnie. Prace realizowane są na terenie Siedlec, Łukowa i Międzyrzeca Podlaskiego. W miejscowościach tych PLK zmodernizuje również perony. 

Perony jak w aglomeracjach

Kompleksowa modernizacja peronów w Siedlcach, Łukowie i Międzyrzecu, która obejmie budowę wiat oraz instalację nowoczesnego systemu nagłośnienia i tablic informacyjnych, podniesie komfort i standard podróży. Perony zostaną podwyższone do 76 cm, czyli tak jak w aglomeracjach, np. w Warszawie. Wiaty, a także inne elementy tzw. małej architektury, jak np. ławki czy kosze zostaną wymienione na nowe, a charakteryzował je będzie nowoczesny, elegancki design. Dzięki instalacji wind, perony będą bardziej przyjazne np. dla rodziców z dziećmi w wózkach i osób niepełnosprawnych. 

Siedlce: Była kładka będzie wiadukt

W ramach robót na obiektach inżynieryjnych w Siedlcach trwają prace modernizacyjne na wiadukcie przy ul. Garwolińskiej.  Na remont czeka wiadukt przy ul. Łukowskiej. Jednak największą zmianą będzie budowa nowego tunelu drogowego. Kładka dla pieszych, która łączyła części miasta położone po obu stronach torów zostanie już rozebrana, a zastąpi ją tunel drogowy. – To będzie nowa jakość, bowiem poprowadzenie ruchu tunelem od ul. Kilińskiego do ul. Składowej, odkorkuje  dwa pozostałe wiadukty na stacji Siedlce. W ramach inwestycji pojawi się również oddzielny pas dla pieszych z dostępem na dwa nowobudowane perony – wyjaśnia  Grzegorz Łubik, dyrektor projektu z Centrum Realizacji Inwestycji PLK. 

W Siedlcach trwa także budowa nowego peronu, przebudowa układu torowego i modernizacja sieci trakcyjnej oraz budowa nastawni. Wszystkie prace, w tym modernizacja peronów, ma zakończyć się w lipcu 2015 r.

Łuków: Wymierne korzyści

Także i w Łukowie w ramach projektu modernizacji linii E20 powstanie nowy wiadukt, który zastąpi zlikwidowany przejazd kolejowy przy ul. Międzyrzeckiej. – W ciągu doby samochody zatrzymywały się przed przejazdem na około trzy godziny. Budowa wiaduktu przyniesie pasażerom i kierowcom wymierne korzyści – mówi Grzegorz Łubik. Prace rozpoczęły się 26 marca i potrwają do lipca 2015 r. Ponadto PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaplanowały w Łukowie także modernizację przejazdów kolejowych przy ul. Jana Pawła II i ul. Wschodniej.  Powstanie także nowa kładka dla pieszych. Stacja Łuków zyska także dwa nowe perony, a dotychczasowy zostanie zdemontowany.

Z kolei w Międzyrzecu została rozebrana mocno już wyeksploatowana kładka, w miejsce której wybudowane zostanie przejście podziemne dla pieszych. Na czas remontu pasażerowie i przechodnie mogą korzystać z przejścia drogowego w ciągu ulic Partyzantów i Tadeusza Kościuszki. W związku z trwającymi pracami zamknięto peron wyspowy przenosząc cały ruch pasażerski Stacji Międzyrzec na peron znajdujący się przy budynku dworca. 

Wyższe bezpieczeństwo

Modernizowana trasa kolejowa pomiędzy Siedlcami i Terespolem to bardzo istotna część międzynarodowej linii należącej do Transeuropejskiego Korytarza łączącego Berlin z Moskwą. Rozpoczęte prace są kontynuacją  pierwszego etapu projektu „Modernizacja linii kolejowej E20/CE20 na odcinku Siedlce-Terespol” w ramach, którego przebudowano tory, sieć trakcyjną, przejazdy kolejowe, a także obiekty inżynieryjne. 

Drugi etap oprócz zmian w układzie torowym zakłada modernizację pozostałych elementów infrastruktury kolejowej - rozjazdów, przejazdów kolejowych, sieci trakcyjnej oraz budynków służących bezpośrednio prowadzeniu ruchu. Od podstaw zostaną wybudowane nastawnie w Siedlcach, Łukowie, Dziewulach oraz Międzyrzecu Podlaskim, gdzie aktualnie trwają prace budowlane.

Projekt współfinansowany jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wartość umowy na wykonanie robót II Etapu przekracza 0,5 mld zł brutto. 

Inwestycja w liczbach
Budowa lub modernizacja:
- ponad 30 przejazdów 
- 9 peronów
- 6 nastawni
- 4 wiaduktów
- 2 podziemnych przejść dla pieszych
- 1 kładki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
rzecznik@plk-sa.pl
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 883 354 177