Powrót

Szlaban na ryzyko! Rusza XI edycja kampanii Bezpieczny Przejazd

Od 2011 roku liczba wypadków na kolei zmniejszyła się o jedną czwartą, a osób poszkodowanych o 44%. W 2014 roku na przejazdach zanotowano o 14% mniej wypadków niż w 2013. To efekt prowadzonej od 2005 roku kampanii społecznej, ale także największego w historii programu inwestycyjnego, w ramach którego PLK remontuje tysiące km linii kolejowych, czy modernizuje 1400 przejazdów i 3000 rozjazdów kolejowych za sumę 3 miliardów złotych. 

Wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe są bezpieczne. Niezależnie od kategorii, gwarantują pieszym i kierowcom bezpieczne pokonanie torów. Pod jednym warunkiem: poszanowania przepisów o ruchu drogowym. A z tym w Polsce wciąż jest największy problem, bo wielu z nas mniej lub bardziej świadomie je ignoruje. Dlatego od 11 lat prowadzimy kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd – mówi Andrzej Pawłowski, wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

W ciągu minionych 12 miesięcy w wyniku nieprzestrzegania przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych poszkodowanych zostało 69 osób. Wskutek wtargnięcia na tory w miejscach niedozwolonych ucierpiało 241 pieszych. Każde tego typu zdarzenie obok podstawowego wymiaru, jakim jest tragedia poszkodowanych i ich rodzin, przynosi szereg negatywnych kosztów dla społeczeństwa i gospodarki. Koszty strat moralnych, cierpienia i utraty bliskich trudno oszacować. Pozostałe, według wyliczeń np. Banku Światowego, liczone są w milionach złotych. Wśród nich są wypłaty odszkodowań, koszty działania służb ratunkowych, leczenia i rehabilitacji rannych oraz utraty PKB, niewytworzonego przez osoby, które zginęły. 

Bezpieczeństwo na terenach kolejowych jest wspólną sprawą nas wszystkich: kolejarzy, władz, służb porządkowych, kierowców i pieszych. Kształtowanie i utrwalenie właściwych postaw, podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności to nadrzędny cel działań PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Od 2005 r. w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd, PLK uświadamia, do czego może prowadzić brawura, pośpiech, rutyna oraz skłonność do ryzyka przy przekraczaniu skrzyżowań na terenach kolejowych. 

Przez ostatnich 10 lat kampania koncentrowała się przede wszystkim na informowaniu o tragicznych skutkach zderzenia z pędzącym pociągiem. Aby dodatkowo wzmocnić ten przekaz, w tym roku kampania zmienia swoje oblicze. Został odświeżony nie tylko logotyp i wizualizacje, ale również sposób dotarcia do opinii publicznej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., kontynuując temat bezpieczeństwa, koncentrują się na wyjaśnianiu dwóch aspektów: podejmowania skrajnego ryzyka oraz psychologicznych następstw wypadków – skutków brawury, rutyny i pośpiechu. Akcję wspierają eksperci z dziedziny bezpieczeństwa: prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. psych. Adam Tarnowski, dr n. med. Krzysztof Kowalczuk z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Jakub Niklas, IPRON Consulting. Niezmienny pozostaje jednak cel ogólnopolskich działań – minimalizacja liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na terenach kolejowych. 

Prowadzona akcja jest jedną z największych tego typu w Europie. Skala działań oraz ich społeczna rozpoznawalność spotkały się z uznaniem na arenie międzynarodowej. 5 lutego 2015 r. w Brukseli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostały wyróżnione za zwiększanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (EKBRD). Jest to największa platforma obywatelska w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzona przez Komisję Europejską. 

Wśród stałych i całorocznych działań prowadzonych w ramach Bezpiecznego przejazdu, organizowane są: symulacje, konkursy, happeningi, prelekcje dla dzieci, patrole Straży Ochrony Kolei w terenie oraz szeroko zakrojona kampania informacyjna w mediach, na plakatach i ulotkach. Wszystko po to, by na przejazdach i innych terenach kolejowych było bezpieczniej. Więcej informacji: www.bezpieczny-przejazd.pl. Znajdziesz nas także w mediach społecznościowych: #SzlabanNaRyzyko.Liczby:
12 307 – liczba przejazdów kolejowo-drogowych oraz przejść zarządzanych przez PLK
1400 – modernizację tylu przejazdów w latach 2012 – 2015 obejmuje program inwestycyjny PLK
241 – pieszych ucierpiało w 2014 r. wskutek wtargnięcia na tory
69 – osób zostało poszkodowanych w 2014 r. w wyniku nieprzestrzegania przepisów na przejazdach 
44 – o tyle procent od 2011 r. zmniejszyła się liczba poszkodowanych w wypadkach kolejowych
14 – tyle procent mniej wypadów niż w 2013 r. odnotowano na przejazdach w 2014 r.
10 – edycji kampanii „Bezpieczny Przejazd” odbyło się do tej poryKontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: 694 480 239


Kontakt do ekspertów:

prof. UW, dr hab. psych. Adam Tarnowski, Instytut Psychologii Transportu
tel. 795 365 516

dr n. med. Krzysztof Kowalczuk, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
tel. 795 365 516

Jakub Niklas, IPRON Consulting
tel. 501 203 677