Powrót

Stacje Oborniki Śląskie i Skokowa na półmetku modernizacji

Zakończenie prac na jednym z torów na stacji Oborniki Śląskie oraz na stacji Skokowa oznacza rozpoczęcie robót na sąsiednich torach. Kontynuowana będzie budowa przejść podziemnych i peronów. W Obornikach Śląskich na czas przebudowy stacji dla lepszej obsługi pasażerów uruchomiony będzie peron tymczasowy.

W 2014 r. wykonawca będzie przebudowywał torowisko i sieć trakcyjną pomiędzy stacją Wrocław Osobowice a Pęgowem. Na tym odcinku prace koncentrują się na moście nad Widawą. Obiekt, ze względu na wymogi ochrony środowiska, może być przebudowywany tylko w sezonie zimowym.

W Żmigrodzie trwa zagospodarowanie terenu zmodernizowanej stacji. Podróżni już kilka miesięcy korzystają z nowych, wyposażonych w wiaty i oświetlenie peronów. We Wrocławiu prace obejmują most kolejowy na Odrze, łączący stację Wrocław Osobowice ze stacją Wrocław Popowice, budowę nowego przystanku Wrocław Osobowice Cmentarz i przebudowę wiaduktów nad ul. Starogroblową oraz Starograniczną.
Na prawie półkilometrowym odrzańskim moście dobiegają końca prace na pierwszym torze - rozwieszana jest siec trakcyjna. Po zakończeniu rozpocznie się modernizacja sąsiedniego przęsła i toru.

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – granica województwa dolnośląskiego obejmuje dostosowanie linii kolejowej do szybkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich. Ponadto linia kolejowa będzie wyposażona w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej oraz urządzenia kontroli stanów awaryjnych taboru kolejowego. Na trasie powstają nowe przejścia podziemne, perony wyposażone w windy i pochylnie dla osób niepełnosprawnych oraz systemy informacyjne dla podróżnych.

Dzięki tym działaniom przejazd najszybszym pociągiem z Wrocławia do Poznania skróci się i zajmie około 1 h 40 min., a podróż będzie bezpieczniejsza i bardziej komfortowa niż dotychczas. 
Wdrażane są także nowe rozwiązania w części dotyczącej układu geometrycznego torów, obiektów inżynieryjnych oraz rozstawu słupów trakcyjnych, co w przyszłości pozwoli dostosować linię do prędkości 200 km/h.

Inwestycję pn. „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego” realizuje Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, a współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
 Szacowany koszt całkowity przedsięwzięcia to 1 mld 522 mln PLN. 
 Zakończenie projektu przewidziane jest w 2015 roku.

Informacje dla mediów: 
Mirosław Siemieniec 
Rzecznik prasowy 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
rzecznik@plk-sa.pl 
tel. 694480239

Projekt i publikacja współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.