Powrót

Przyszli kolejarze mają wakacje

Wręczenie świadectw w szkole współpracującej z PLK, fot. Karolina Rumińska

W roku szkolnym 2021/22 w 49 placówkach współpracujących z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności na kierunkach – technik transportu kolejowego, technik budownictwa kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik teleinformatyk. Młodzież z najlepszymi wynikami w nauce otrzymywała comiesięczne stypendium. To m.in. uczniowie z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, Technikum Kolejowego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu.

Młodzi chcą pracować na kolei

Z roku na rok rośnie wśród młodzieży zainteresowanie kolejowymi kierunkami. Szkoły chętnie podejmują współpracę z Polskimi Liniami Kolejowymi oraz uruchamiają nowe specjalizacje. W roku szkolnym 2021/22 do współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. dołączył Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy (łódzkie) oraz Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie. PLK na bieżąco prowadzą rozmowy ze szkołami, które chcą otwierać kierunki kolejowe, by dostosować specjalizacje do wymogów rynku pracy. Lista szkół współpracujących z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. i warunki rozpoczęcia współpracy: Edukacja - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl).

PLK inwestują w profesjonalistów

W ramach współpracy ze szkołami, pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzą w szkołach lekcje i organizują praktyki zawodowe oraz wyjścia techniczne, by przygotować uczniów do zawodu, zapoznać z kolejowymi urządzeniami oraz ze specyfiką pracy i bezpiecznego prowadzenia ruchu. Uczniowie ćwiczą m.in. na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Uczniom, którzy mają najlepsze wyniki w nauce, PLK wypłaca comiesięczne stypendia, a po zakończeniu edukacji w szkole, gwarantuje pracę.

Szkoły otrzymują od zarządcy infrastruktury kolejowej także materiały dydaktyczne. Dodatkowo na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych PLK przekazują m.in. elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory. Spółka angażuje się również w wydarzenia w szkołach – konkursy zawodowe, plebiscyty czy dni otwarte.

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 668 679 414

Pliki do pobrania