Powrót

Przygotowana komunikacja na czas modernizacji linii Warszawa – Grodzisk

Od września rozpocznie się kluczowy moment dla inwestycji. Wystartują roboty przy przebudowie peronów, torów i sieci trakcyjnej. Ruch pociągów pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Warszawą zostanie wstrzymany na 12 miesięcy. W tym czasie dojazd do i ze stolicy zapewnią autobusy komunikacji zastępczej. 

Organizację przejazdów opracował Zarząd Transportu Miejskiego oraz Koleje Mazowieckie we współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. 

Na trzon zastępczej komunikacji składa się pięć autobusowych linii dedykowanych mieszkańcom Grodziska Mazowieckiego, Pruszkowa, Milanówka, Brwinowa i Piastowa. Połączenia zapewniają nie tylko przejazd do Warszawy, ale także umożliwiają komunikację między miastami leżącymi wzdłuż linii kolejowej. 

Linia ZG (Warszawa – Grodzisk Mazowiecki) – Koleje Mazowieckie
 • kursy w dni robocze co 15 minut, a w dni świąteczne – co 30 minut;
 • przejazd w pobliżu przystanków kolejowych;
 • 12-metrowe autobusy;
Linia ZM (Milanówek – Grodzisk Mazowiecki) – Koleje Mazowieckie
 • wahadłowe kursy w dni robocze w godzinach szczytu przewozowego co 15 minut;
 • połączenie umożliwi przesiadkę z autobusu do pociągu w Grodzisku Mazowieckim;
 • 12-metrowe autobusy;
Linia ZB (Brwinów – Warszawa) – Koleje Mazowieckie
 • linia przyspieszona;
 • kursy w dni robocze co 10 minut w szczycie przewozowym, w godzinach pozaszczytowych w dni robocze – co 15 minut, a w dni wolne od pracy – co 30 minut;
 • w godzinach popołudniowych w dni robocze co drugi kurs w kierunku Brwinowa będzie kierowany na drogę S2 i autostradę A2;
 • 12-metrowe autobusy;
Linia ZP (Pruszków – Warszawa) – Zarząd Transportu Miejskiego
 • linia przyspieszona;
 • kursy w dni robocze w szczycie przewozowym co 8 minut, a w godzinach pozaszczytowych i w dni wolne od pracy – co 15 minut; w przypadku realizacji kursów autobusami 12-metrowymi częstotliwość w szczycie przewozowym będzie zwiększona
 • autobusy 18-metrowe lub 12-metrowe (w zależności od rozstrzygnięcia przetargu);

Istniejąca linia 717 z Piastowa do Warszawy zostanie wzmocniona. W szczycie przewozowym autobusy będą odjeżdżały co 10 minut. W godzinach pozaszczytowych i w dni wolne od pracy – co 15 minut. Pasażerowie będą korzystać z 18 i 12 metrowych autobusów. 

Połączenia z Ursusa i Włoch do centrum Warszawy zostaną dodatkowo wzmocnione ok. 20 autobusami przegubowymi. Wybór linii przewidzianych do wzmocnienia będzie wynikał z możliwości lokalnych dróg w pobliżu modernizowanej linii kolejowej. 

Pasażerowie linii grodziskiej będą mogli korzystać także z połączeń WKD. Bezpośredni dojazd do Warszawy z Grodziska Mazowieckiego bez postojów na stacjach i przystankach zapewnią połączenia Kolei Mazowieckich ze Skierniewic i Żyrardowa. Analizowana jest możliwość wprowadzenia na linię dalekobieżną dodatkowych połączeń z Grodziska Mazowieckiego.

Przystanek Warszawa Aleje Jerozolimskie umożliwi sprawne przesiadki z autobusów zastępczych do pociągów SKM, KM i WKD. 

Szczegółowe informacje na temat zmian w organizacji ruchu będą przekazywane pasażerom na stacjach, przystankach i w środkach komunikacji miejskiej. O zmianach będzie można także przeczytać na stronach internetowych zarządcy infrastruktury oraz przewoźników. 


Wygodniej w aglomeracji warszawskiej

Przebudowana linia kolejowa między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim zapewni większy komfort podróży dla pasażerów. 6 stacji i przystanków zostanie kompleksowo przebudowanych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dojście na perony ułatwią windy zamontowane w przejściach podziemnych. Wybudowany zostanie nowy przystanek Parzniew, który umożliwi lepszy dojazd do stolicy i Grodziska Mazowieckiego. Sprawny przejazd pociągów umożliwią wymienione tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem.

Liczby inwestycji:
 • Przebudowa 22 kilometrów linii kolejowej (łącznie 43 km torów)
 • Przebudowa 22 kilometrów sieci trakcyjnej
 • Montaż 15 nowych rozjazdów
 • Przebudowa 7 mostów i wiaduktów
 • Przebudowa 5 przejść podziemnych oraz budowa 2 nowych
 • Budowa 1 tunelu drogowego (w Pruszkowie)
 • Modernizacja 6 stacji i przystanków oraz budowa 1 nowego przystanku (Parzniew)
 • Wszystkie obiekty będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Koszt całej inwestycji na linii Grodzisk Mazowiecki – Warszawa wynosi 285 mln zł. 

Projekt „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”. 

 


Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl 
T: + 48 668 679 414

Igor Krajnow
Rzecznik prasowy
Zarząd Transportu Miejskiego
i.krajnow@ztm.waw.pl
T: + 48 692 433 355

Donata Nowakowska
Rzecznik prasowy
Koleje Mazowieckie
d.nowakowska@mazowieckie.com.pl
T: + 48 661 329 207

"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji".