Powrót

Płynne i bezpieczne odjazdy pociągów z Krakowa – blisko 300 tys. pasażerów w ciągu 24 godzin

Pierwsza faza wyjazdów rozpoczęła się około godz. 13.00 i obejmowała kursy aglomeracyjne. Ważnym zadaniem było rozwiezienie kilku tysięcy osób, które czekały na przystankach m.in. w Wieliczce. Dla sprawnego przewożenia pielgrzymów wprowadzony był wahadłowy ruch pociągów między Krakowem Głównym i stacjami Bieżanów (18) oraz Miechów (1). W sumie dla usprawnienia przewozów z krakowskich stacji wyjechało poza zaplanowanymi pociągami 30 składów. Dodatkowe 2 pociągi z Krakowa do Warszawy dla prawie 1,5 tys. pasażerów przygotowało PKP Intercity.

Nad bezpiecznym i sprawnym przejazdem pociągów czuwało około 1000 dyspozytorów i dyżurnych. Wzmocnione były zespoły odpowiedzialne za informacje głosowe. Na peronach i dworcach było ponad 200 informatorów mobilnych.

STREFY BUFOROWE W KRAKOWIE ZDAŁY EGZAMIN

Strefy buforowe i przed dworcami w Krakowie i zmieniona organizacja ruchu zaczęły działać o godzinie 17.00 o trzy godziny później niż planowano. Szczyt ruchu pasażerskiego zaczął się po godzinie 17.00. Zmieniona organizacja ruchu klientów na dworcu zdała egzamin. Mimo nadzwyczajnego natężenia potoku podróżnych obsługa na dworcu przebiegała sprawnie i płynnie. Największy ruch pasażerów był na peronie 5 dworca z którego odjeżdżały pociągi dalekobieżne w kierunku północnym.

Do godziny 20.00 ruch pociągów przebiegał bardzo punktualnie. Spiętrzenie pociągów dodatkowych, szczególnie z kierunku Krakowa Płaszowa spowodowały opóźnienia kilkunastu składów dalekobieżnych. Czas opóźnień wynosił maksymalnie do 80 minut. W poniedziałek 1 sierpnia planowany jest odjazd z Krakowa 828 pociągów z czego 80 będą stanowić pociągi specjalne ŚDM w tym osiem z nich to będą dodatkowe PKP Intercity. W tej chwili na dworcach w Krakowie ruch pasażerów jest dużo mniejszy niż wczoraj. W związku z tym strefy buforowe są otwarte.

WSPARCIE INFORMACYJNE i POMOC

W sprawnej organizacji przemieszczania się pasażerów, kolejarzy wspierają mobilni informatorzy i wolontariusze, mówiący w językach polskim i angielskim. Na czas wyjazdów liczba informatorów jest zwiększona, pojawią się dodatkowe oznakowania. W strefach buforowych działają ekrany multimedialne. W miejscu gromadzenia się podróżnych, kolejarze wyposażeni będą w dodatkowy, przenośny sprzęt nagłaśniający. Na stacji Kraków Główny, dla potrzebujących podróżnych przygotowana jest bezpłatna woda.

Poniżej prezentujemy 5 zasad gwarantujących sprawny i bezpieczny wyjazd pielgrzymów. Tę informacje będziemy przekazywać wszystkim pielgrzymom.

1. Dokładnie sprawdź stację i godzinę wyjazdu pociągu
2. Przybądź na stację godzinę przed odjazdem, by spokojne przejść przez system bezpiecznych dojść
3. Utrzymuj kontakt z przewodnikiem grupy, który prowadzi na perony
4. Słuchaj poleceń organizatorów dotyczących, bezpieczeństwa, przechodzenia i zachowania
5. Szybko i sprawne wsiadaj do pociągu, by kolejni pielgrzymi również też pojechali do domu
O podróżach na torach podczas Światowych Dni Młodzieży opowiadają zdjęcia w galerii. Zapraszamy. 

PKP S.A.
Paulina Jankowska

Rzecznik prasowy
tel.: 22 47 49 351
e-mail: rzecznik@pkp.pl

PKP Intercity S.A.
Beata Czemerajda

p.o. rzecznika prasowego
tel.: 22 47 42 832
e-mail: rzecznik@intercity.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy
tel.: 694 480 239
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl