Powrót

Nowoczesne urządzenia kolejowe na trasie Psary – Kozłów

Przedmiotem umowy jest montaż i uruchomienie urządzeń ERTMS/ETCS na trasie Psary - Kozłów. Zostanie ona zrealizowana w ciągu 12 miesięcy za kwotę ponad 11 mln PLN brutto. 
Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) European Rail Traffic Management System to wspierany przez Unię Europejską projekt jednolitego systemu sterowania ruchem kolejowym, który ma zapewnić tzw. interoperacyjność transportu kolejowego, czyli możliwość swobodnego poruszania się pociągów po sieciach kolejowych poszczególnych państw. System pozwoli również na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa.
Podpisana umowa wiąże się z rozbudową i modernizacją infrastruktury kolejowej na trasie Warszawa – Kraków. Zmodernizowana trasa Psary – Kozłów pozwoli na przyśpieszenie pociągów do prędkości 150 km/h. 

Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół Prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 883 354 177