Powrót

Lepsza obsługa podróżnych na modernizowanej stacji Otwock

Na stacji budowane są nowe tory oraz dwa przejścia podziemnie. Od 20 marca piesi mogą korzystać z nowego dojścia do peronu tymczasowego. Zapobiega to przekraczaniu torów w niedozwolonym miejscu i zwiększa bezpieczeństwo. Stacja została lepiej przystosowana do obsługi pasażerów na czas modernizacji.

W Otwocku dwa nowe tunele drogowe, w miejscu przejazdów kolejowo-drogowych, zapewnią większe bezpieczeństwo i lepszą komunikację dla mieszkańców. Prace przygotowawcze ruszyły w lutym. Pod koniec roku rozpocznie się budowa tunelu w miejscu przejazdu kolejowego przy ul. Żeromskiego. Wykonano już najważniejsze prace na budowie wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Orlej. Rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy tunelu pod torami w ciągu ul. Majowej, który zastąpi przejazd kolejowo-drogowy. Od sierpnia 2018 r. roboty  przeniosą się na drugą część stacji.


Nowa stacja Otwock

Przebudowana stacja w Otwocku będzie bardziej funkcjonalna. Komfortową obsługę podróżnych zapewnią dwa perony wyspowe o długości 200-400 m (400 m dla pociągów dalekobieżnych oraz 200 m dla pociągów aglomeracyjnych). PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują też trzeci 200 m peron, po zachodniej stronie (od ulicy Orlej). Wszystkie obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Zainstalowane zostaną nowe wiaty, ławki, oświetlenie i nagłośnienie. Dojście na perony zapewni nowe przejście podziemne wyposażone w dwie windy i pochylnie. W ramach modernizacji wybudowane zostanie drugie przejście podziemne na wysokości teatru i urzędu miasta (w miejscu dotychczasowego przejścia dla pieszych między ul. Armii Krajowej i Warszawskiej).


Szybko z Warszawy do Lublina

Roboty w Otwocku są jednym z zadań największego projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Efektem modernizacji linii Warszawa – Lublin będą szybsze i wygodniejsze podróże między stolicami dwóch województw. Wszystkie stacje i przystanki zostaną przebudowane. Zostanie dobudowany drugi tor na odcinku Otwock – Pilawa. Bezpieczeństwo wzrośnie dzięki przebudowanym przejazdom kolejowo-drogowym i wybudowanym nowym skrzyżowaniom bezkolizyjnym. Nowe tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem zwiększą możliwości linii, na którą będzie mogło wyjechać więcej pociągów.

Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całego projektu wynosi ponad 3,4 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego POIiŚ wynosi ponad 2,9 mld zł.

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
22 473 30 02