Powrót

Krótsze podróże koleją w woj. kujawsko - pomorskim - 1,5 mld zł na inwestycje

Dla mieszkańców województwa i podróżujących po liniach kolejowych w regionie efektem prac będzie skrócenie podróży i lepsza obsługa pasażerów na stacjach i przystankach. O kwadrans krócej pojadą pociągi w relacji Bydgoszcz Główna – Toruń – Kutno (z 1h 48 min do ok. 1h 33 min). Dzięki rewitalizacji linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – granica województwa o 20 minut skróci się czas podróży pociągiem na trasie z Grudziądza do Malborka (z 1h 30 min do ok. 1h 10 min). Krócej będzie trwała podróż pociągiem na trasie Brodnica – Grudziądz oraz na trasie Wierzchucin – Bydgoszcz Główna. Sprawne i nieco krótsze podróże będą również na głównych trasach: Poznań Główny – Inowrocław – Bydgoszcz Główna oraz Bydgoszcz Główna – Gdańsk Główny, a także w połączeniach regionalnych: Wierzchucin – Tuchola, Toruń Wschodni – Chełmża.

- W obecnej perspektywie finansowej kontynuujemy poprawę warunków dla przewozów pasażerskich, ale znacznie intensyfikujemy działania na liniach towarowych. Oprócz prac na głównych trasach, Bydgoszcz – Trójmiasto czy Inowrocław – Bydgoszcz – Tczew, pamiętamy o poprawie połączeń w regionie. Do podroży koleją powinny zachęcić krótsze czasy przejazdu oraz poprawa komfortu obsługi pasażerów na stacjach i przystankach – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Przekazany do konsultacji Krajowy Program Kolejowy w województwie kujawsko – pomorskim przewiduje 13 projektów o łącznej wartości ponad 2 mld zł. Na liście podstawowej jest 10 projektów za ponad 1,5 mld zł. Lista rezerwowa obejmuje 3 projekty o wartości ponad 500 mln zł.

- Bydgoszcz jest nie tylko stolicą województwa kujawsko-pomorskiego, ale również znaczącym w kraju węzłem kolejowym. Centralne położenie naszego regionu oraz gęsta sieć kolejowa są niewątpliwym atutem przy realizacji inwestycji zawartych w Krajowym Programie Kolejowym. Wyrażamy jednocześnie zadowolenie, że rząd i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tak aktywnie realizują przedsięwzięcia w zakresie transportu kolejowego – podkreśla Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski.

Istotne efekty prac - skrócenie czasu przejazdu:
• w relacji Grudziądz – Malbork o ok. 20 min z 1h 30 min do ok. 1h 10 min
• w rel. Bydgoszcz Gł. – Toruń – Kutno o ok. 15 min z 1h 48 min do ok. 1h 33 min
• w rel. Brodnica – Grudziądz o ok. 8 min z 1h 4 min do ok. 56 min
• w rel. Wierzchucin – Bydgoszcz Główna o ok. 8 min z 48 min do ok. 40 min
• w rel. Bydgoszcz Gł. – Gdańsk Główny o ok. 5 min z 1h 20 min do ok. 1h 15 min
• w rel. Poznań Gł. – Inowrocław – Bydgoszcz Gł. o ok. 3 min z 1h32 m do ok. 1h29 m
• w rel. Toruń Wschodni – Chełmża o ok. 3 min z 20 min do ok. 17 min
• w rel. Wierzchucin – Tuchola o ok. 3 min z 19 min do ok. 16 min

Projekty na liście podstawowej:
1. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto (POIiŚ)
2. Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny w ramach projektu: Zwiększenie dostępności magistrali E 20 i C-E 20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych (środki krajowe)
3. Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Inowrocław - Bydgoszcz – Tczew w ramach projektu: Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska (środki krajowe)
4. Prace na linii kolejowej nr 201 na odcinku Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo w ramach projektu: Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska (środki krajowe)
5. Prace na liniach nr 353 Poznań Wschód – Dziarnowo w ramach projektu: Prace na liniach nr 353, 206, 544 Poznań Wschód – Dziarnowo – Inowrocław Rąbinek oraz Zamków – Borysławice (środki krajowe)
6. Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Tuchola – granica województwa (RPO)
7. Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża (RPO)
8. Rewitalizacja linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz – Brodnica (RPO)
9. Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – granica województwa (RPO)
10. Poprawa stanu infrastruktury do obsługi pasażerów (RPO)

Lista rezerwowa:
1. Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna – Krzyż, etap I: prace na odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna (POIiŚ)
2. Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz – Kcynia – granica województwa (RPO)
3. Modernizacja linii nr 27 Nasielsk – Toruń Wschodni na odc. granica województwa – Toruń Wschodni, na odcinku Lipno – Toruń Wschodni wraz z elektryfikacją (RPO) 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239