Powrót

Krótsza i wygodniejsza podróż koleją z Gdyni do Słupska

Jeszcze w tym roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończą przygotowania studium wykonalności – szczegółowej analizy, która pozwoli na przeprowadzenie modernizacji linii kolejowej ze Słupska do Gdyni. PLK zaplanowały, że inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 4 – 5 lat. Jej głównym celem będzie skrócenie czasu przejazdu dzięki podwyższeniu maksymalnej prędkości pociągów z 100 - 120 km/h do 160 km/h. Studium wykonalności uwzględni różne scenariusze kursowania pociągów na całej trasie i poszczególnych odcinkach. PLK zakłada, że czas przejazdu z Gdyni do Słupska, który obecnie wynosi 1,5 – 2 godziny, dzięki pracom skróci się nie mniej niż 20 min. 

Inwestycja na trasie Słupsk – Gdynia uzupełni jeden z najważniejszych projektów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - modernizację magistrali Warszawa – Gdynia. Inwestycja zakończona w 2014 roku pozwoliła już na skrócenie czasu przejazdu pociągiem ze stolicy do Słupska z 8,5 – 9 godzin do niecałych 6 godzin.

Prace na trasie do Słupska PLK planują zrealizować ze środków UE na lata 2014 – 20. Obejmą one przebudowę torów, wiaduktów, mostów i przejazdów kolejowych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Podróżni będą mogli wygodnie wsiadać do pociągów, gdyż perony zostaną podwyższone oraz w pełni dostosowane do potrzeb pasażerów o ograniczonej mobilności. 

Jednym z celów inwestycji jest zwiększenie przepustowości – liczby pociągów, na linii kolejowej z Wejherowa przez Lębork do Słupska. Opracowywane przez PLK studium określi zakres inwestycji i rozwiązania pozwalające osiągnąć ten cel. Zarządca sieci kolejowej prowadzi konsultacje i studia, które pozwolą zdecydować - czy istnieje potrzeba rozbudowy linii o drugi tor, czy wystarczą inne rozwiązania zapewniające w perspektywie 30 lat zakładany rozkład jazdy pociągów i krótką podróż. W połowie 2015 roku zostanie wybrane najbardziej optymalne rozwiązanie. 

Studium wykonalności przygotowuje konsorcjum firm: CONSEKO-SAFAGE S.A. i Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. Koszt zadania ponad 1,6 mln zł.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239