Powrót

Kolejny krok do Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej

Pociąg i podróżni na stacji Lublin Główny

Mieszkańcy Lublina i okolicznych powiatów będą mogli łatwiej podróżować koleją.

Mieszkańcy województwa lubelskiego zyskają lepszą komunikację dzięki nowoczesnej infrastrukturze kolejowej. Transport kolejowy jako bezpieczny i najbardziej ekologiczny środek podróżowania jest na Lubelszczyźnie bardzo potrzebny i oczekiwany. W całym kraju konsekwentnie rozwijamy i budujemy kolej bezpieczną, komfortową i przewidywalną – powiedział minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Cieszę się, ze projekt Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej wchodzi w kolejny etap realizacji. To ogromna szansa dla całej Lubelszczyzny, ale przede wszystkim dla tych mniejszych miejscowości jak np. Janów Lubelski czy Biłgoraj. Oznacza ona równe szanse dla mieszkańców i możliwość rozwoju ekonomicznego – powiedział Michał Moskal, dyrektor gabinetu politycznego wiceprezesa Rady Ministrów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na wykonanie koncepcji, która określi warunki realizacji studium wykonalności Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej (LKA). Ustalone będą dane w zakresie marketingowo-ruchowym, ruchowo-eksploatacyjnym, technicznym, finansowym oraz uwarunkowań lokalizacyjnych.

Zmierzamy do powstania LKA. Wybraliśmy już wykonawcę na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. Mieszkańcy województwa będą mogli szybciej i bardziej komfortowo podróżować, powstaną nowe przystanki i linie kolejowe, a to korzystnie zmieni warunki życia – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. na kwotę 650 tys. zł netto. Województwo Lubelskie zobowiązało się pokryć połowę tej kwoty. Pozostałą część sfinansują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zgodnie z podpisanym w czerwcu br. porozumieniem z Zarządem Województwa Lubelskiego, PLK zobowiązały się przygotować i przeprowadzić przetarg na wybór wykonawcy koncepcji oraz sprawować nadzór nad jej przygotowaniem.

Koncepcja wskaże kierunki rozbudowy linii kolejowych na terenie województwa lubelskiego, w tym na obszarze aglomeracji lubelskiej. LKA ma umożliwiać szybki i sprawny dojazd do stolicy województwa m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika. Łatwiejsze będą codzienne podróże do szkoły i pracy. Wśród założeń jest m.in. modernizacja istniejących i budowa nowych przystanków kolejowych. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Będzie też lepsza integracja z innymi środkami transportu, dzięki planowanym węzłom przesiadkowym.

W ramach koncepcji dokładnie przeanalizowany zostanie obszar, jaki obejmować będzie Lubelska Kolej Aglomeracyjna. Zbadana zostanie też możliwość budowy nowych linii kolejowych z Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraja oraz z Lublina do Łęcznej. Rozważona zostanie elektryfikacja odcinka Lublin - Łuków, a także budowa nowej łącznicy do Lotniska Lublin od strony Chełma.

Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowane jest w listopadzie. Zgodnie z zapisami umowy wykonawca będzie miał 495 dni na opracowanie koncepcji.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239