Powrót

Kolej usprawnia ruch w Ciechanowie

Zmieniamy kolej na dobre. Kolejne efekty wielomiliardowych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pasażerowie odczują już w połowie grudnia br. Od nowego rozkładu jazdy, który zacznie wtedy obowiązywać, z Warszawy do Gdańska pojedziemy pociągiem jeszcze szybciej – w 2 h 37 min. Ten rekordowy czas jest efektem m.in. modernizacji linii kolejowej E65. 


Szybciej i bezpieczniej dzięki nowych wiaduktom

Pociągi na trasie ze stolicy do Trójmiasta mogą jeździć z prędkością 160 km/h. Ale obok jednego z podstawowych celów modernizacji – zwiększenia szybkości – PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. zależało na podwyższeniu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Stąd też przejazdy w poziomie szyn zastąpiono wiaduktami drogowymi, kolejowymi lub przejściami pod torami dla pieszych. Na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym Ciechanów wybudowano 8 tuneli dla pieszych, 22 wiadukty drogowe oraz 10 wiaduktów kolejowych. Tylko w samym Ciechanowie ruch drogowy i kolejowy usprawniły np. wiadukty na ul. Mleczarskiej, ul. Kasprzaka, ul. Spółdzielczej czy w ciągu ul. Gąseckiej. 


Nowe perony – wyższy komfort

Nową jakość na kolei widać też na stacjach i przystankach, które gruntownie odnowiono. Przebudowane zostały obiekty w stacji Świercze, Kałęczynie, Gąsocinie, Gołotczyźnie, Ciechanowie Przemysłowym, Ciechanowie, Czeruchach, Krośnicach Mazowieckich, Konopkach, Stupsku Mazowieckim, Wyszynach i Mławie. Powstał też nowy przystanek kolejowy Mława – Miasto, którego perony liczą 300 m długości, co umożliwia zatrzymywanie się długich składów pociągów dalekobieżnych.

Każdy z obiektów wyposażono w nowe wiaty, ławki, kosze, tablice informacyjne oraz oświetlenie i nagłośnienie. Zlikwidowane zostały bariery dla osób niepełnosprawnych, wybudowano windy oraz tunele z pochylniami. Perony wyłożono nową kostką, a na ich krawędziach zamontowano płyty antypoślizgowe.Na każdej ze stacji kolejarze przebudowali układy torowe, wymienili szyny oraz podkłady i rozjazdy.


Kontrola ruchu z LCS Ciechanów

W ramach projektu powstało także Lokalne Centrum Sterowania w Ciechanowie. Nastawnie na stacjach w Gąsocinie, Ciechanowie, Konopkach i Mławie zostały wyposażone w komputerowe urządzenia sterowania ruchem. Ponadto na wszystkich modernizowanych szlakach zastosowano nowoczesną urządzenia pozwalające na kontrolę ruchu, w tym m.in. nadzór zajętości torów i rozjazdów. Aparaturę dostosowano do dalszej integracji w LCS Ciechanów, z którego dwóch dyżurnych, przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu zaprojektowanych stanowisk, będzie w stanie zarządzać ruchem na odcinku ponad 61 km.


Z troską o środowisko 

Warto wspomnieć, że modernizacja linii kolejowej prowadzona była w poszanowaniu środowiska naturalnego. Zbudowano przepusty umożliwiające migracje dzikich zwierząt i zamontowano urządzenia odpłaszające. Hałas i drgania mające wpływ na otoczenie infrastruktury kolejowej zostały istotnie ograniczone poprzez zastosowanie: szyn bezstykowych, mat antydrganiowych oraz ekranów akustycznych. Dzięki budowie systemu drenażu, rowów odprowadzających i osadników zmniejszono ryzyko zanieczyszczenia wód i gruntów.


LICZBY INWESTYCJI:
Zakres prac związanych z modernizacją linii kolejowej w obszarze LCS Ciechanów objął:
  • modernizację ponad 61 km szlaków kolejowych,
  • budowę 10 wiaduktów kolejowych,
  • budowę 22 wiaduktów drogowych,
  • budowę 8 przejść podziemnych dla pieszych,
  • budowę blisko 6 km nowoczesnych peronów,
  • budowę 35 tys. m² ciągów dla pieszych,
  • wymianę 330 latarni i 2 100 słupów trakcyjnych,
  • rozstawienie 130 km sieci trakcyjnej.
Koszt całkowity projektu: 1 418 788 003,93 PLN
Dofinansowanie z UE: 777 180 232,19 PLNProjekt „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Ciechanów” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 668 679 414

Pliki do pobrania