Powrót

Grupa PKP gotowa do zimy

Kompleksowa informacja

W pierwszych dniach zmiany rozkładu jazdy oraz podczas zwiększonego ruchu pasażerskiego w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i święta Trzech Króli, na 18 największych dworcach kolejowych pomocą pasażerom służyć będzie około 90 mobilnych informatorów. Podróżni będą mogli również liczyć na wsparcie ze strony pracowników punktów InfoDworzec, zlokalizowanych na 9 największych dworcach w kraju.
Przez cały czas informacje o ruchu pociągów dostępne są na dworcach, w Internecie: na stronach spółek kolejowych Grupy PKP, w serwisach www.rozklad-jazdy.pl i www.portalpasazera.pl, mediach społecznościowych (Facebook, Twitter), a także pod numerem infolinii PKP Intercity 19 757.

Pomoc podróżnym

Podróżni mogą liczyć na pomoc pracowników kolei w sytuacjach ewentualnych utrudnień na torach, spowodowanych warunkami atmosferycznymi. W wyposażonych w wagony gastronomiczne pociągach PKP Intercity, których opóźnienie przekroczy 30 minut, rozdawane będą darmowe napoje. W takiej sytuacji na poczęstunek będą mogli liczyć również pasażerowie oczekujący na dworcach na opóźnione pociągi przewoźnika.
W razie nieplanowanych przesiadek, podróżni pociągów PKP Intercity będą mogli skorzystać z usług innych przewoźników kolejowych. Bilety spółki mogą być honorowane w pociągach Przewozów Regionalnych, Kolei Mazowieckich, Kolei Śląskich, Kolei Dolnośląskich, Kolei Wielkopolskich oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

W sytuacji spadku temperatury poniżej 10 stopni Celsjusza, wybrane dworce będą otwarte całodobowo. Jeśli temperatura spadnie o kolejne 10 stopni, przez 24 godziny otwarte będą wszystkie użytkowane przez PKP S.A. dworce.

Nad sprawną obsługą podróżnych podczas ewentualnych utrudnień w ruchu czuwać będą pracownicy Centrum Wsparcia Klienta. Dyżurujący całodobowo pracownicy PKP S.A., PKP Intercity i PKP PLK odpowiadają za uruchomienie komunikacji zastępczej, skomunikowanie pociągów czy dostarczenie napoi lub poczęstunku.

Zwiększone wsparcie

W spółkach przewozowych trwają przeglądy i przygotowania taboru do ewentualnych trudnych warunków atmosferycznych.
PKP Intercity zabezpieczyło się przed nadmiernym oblodzeniem taboru. Spółka dysponuje systemem profesjonalnego odladzania na stacji technicznej na warszawskim Grochowie oraz zapewnia tam całodobowy serwis i dyżury warsztatów naprawczych.

Przejezdność linii kolejowych podczas zimy zapewniają służby techniczne PKP PLK i PKP Energetyka. PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą stały monitoring warunków atmosferycznych. W sytuacji zimowej na bieżąco będą podejmowane decyzje o wyprawianiu pociągów tylko na przejezdne trasy.

Do niwelowania skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych przygotowany jest specjalistyczny sprzęt - rozlokowany w najważniejszych miejscach i gotowy przez całą dobę. Na sieci rozmieszczono w sumie około 320 maszyn do usuwania śniegu z torów oraz lodu i szronu z sieci trakcyjnej. Ponadto w dyspozycji jest 51 samochodów pogotowia energetycznego; 66 pociągów do usuwania uszkodzeń sieci trakcyjnej oraz 10 urządzeń do mechanicznego nanoszenia preparatu przeciwoblodzeniowego na przewody jezdne. Preparatem przeciwoblodzeniowym zostanie pokryte w 3 etapach aż 7000 km sieci trakcyjnej. Jest to ok. 2 razy więcej niż w poprzednim sezonie. Gotowość do dostarczenia lokomotyw elektrycznych i spalinowych deklaruje również PKP Cargo. Spółka jest też przygotowana do obsługi sprzętu odśnieżnego rozlokowanego w 80 miejscach w całej Polsce.
Do pracy w warunkach zimowych gotowe są także 164 mobilne zespoły szybkiego reagowania PLK. Łącznie do prac przy usuwaniu skutków awarii powodowanych zimowymi warunkami pogodowymi skierowanych może być około 20 tysięcy osób. Wsparcie zapewnione jest również ze strony firm odpowiedzialnych za utrzymanie czystości na dworcach kolejowych.

Pliki do pobrania