Powrót

Bezpieczne podróże koleją na święta Bożego Narodzenia

Peron w Szamotułach, przejeżdżający pociąg z lewej strony, 3 podróżnych na peronie

Wzmocnione służby dyspozytorskie Polskich Linii Kolejowych we współpracy z przewoźnikami zapewnią sprawne podróże w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Kolejarze monitorują sytuację na sieci kolejowej i pogodę. W gotowości do pracy na torach jest 175 zespołów szybkiego usuwania awarii i 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego. Do zapewnienia sprawności sieci trakcyjnej zabezpieczono 66 pociągów sieciowych. Są przygotowane dodatkowe lokomotywy na wypadek działań, które zapewnią przejezdność linii. Na wypadek trudnych warunków zimowych jest zabezpieczony sprzęt m.in. odśnieżarki i pługi.

Bezpiecznie w podróży

W związku z epidemią koronawirusa, na stacjach i przystankach, dworcach i w przejściach podziemnych należy zachować dystans oraz zasłaniać usta i nos. Dla bezpieczeństwa podróżnych i pracowników w pociągach obowiązują limity pasażerów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na pokładach pociągów PKP Intercity zajętych może być maksymalnie 50% wszystkich miejsc siedzących. Podróżni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa podczas podróży, obowiązuje także rezerwacja miejsc we wszystkich pociągach przewoźnika. Kierownicy pociągów i konduktorzy są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i utrzymania higieny osobistej – maseczki i rękawiczki ochronne oraz żele do mycia i dezynfekcji rąk. Ich kontakt z podróżnymi podczas kontroli biletów odbywa się z zachowaniem bezpiecznego dystansu dzięki wykorzystaniu nowoczesnych terminali zbliżeniowych. Każdy skład przewoźnika jest dezynfekowany i czyszczony po zakończeniu przejazdu. Z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi planowania przejazdów i samego podróżowania w czasie epidemii pasażerowie mogą zapoznać się w specjalnym poradniku PKP Intercity na ten temat.

Więcej informacji o przygotowaniu dworców do obsługi pasażerów w reżimie sanitarnym jest na stronie pkp.pl/pl/pkp-aktualnosci/2589-koronawirus.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei dla zapewnienia bezpieczeństwa podróżującym, monitorują perony, szlaki kolejowe i pociągi. Stale dostępny jest całodobowy numer alarmowy SOK: 22 474 00 00.

Rozkład jazdy pociągów

Informacje na temat aktualnego rozkładu jazdy pociągów są dostępne na stacjach i przystankach, w internecie na portalpasazera.pl, rozkład-pkp.pl oraz w aplikacjach mobilnych Portal Pasażera (dawniej Rozkład Kolejowy) i Rozkład-PKP (dawniej Bilkom). Na stacjach i przystankach informacje o odjazdach i przyjazdach pociągów wyświetlane także na tablicach elektronicznych oraz przekazywane są podróżnym w formie komunikatów głosowych.

Wsparcie w podróży przez całą dobę

7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, działa Centrum Wsparcia Klienta. Zapewnia podróżnym pomoc na każdym etapie podróży. W przypadku utrudnień spowodowanych m.in. niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi CWK organizuje dojazd podróżnych do stacji docelowej, zapewnienie poczęstunku czy noclegu. Pracownicy CWK współpracują z obsługą składów pasażerskich. Aktualizują komunikaty dla pasażerów wygłaszane w pociągach, na dworcach i peronach. W przypadku opóźnień pociągów powyżej 120 min, na kilkudziesięciu największych dworcach, podróżni otrzymają przekąski i ciepłe napoje.

Kontakt dla mediów:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Mirosław Siemieniec
rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239

PKP Intercity S.A.
Katarzyna Grzduk
rzecznik prasowy
rzecznik@intercity.pl
T: + 48 505 554 384

PKP S.A.
Michał Stilger
rzecznik prasowy
media@pkp.pl
T: +48 798 962 993