Powrót

67 mld zł na kolej. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Kolejowy

Krajowy Program Kolejowy zapewnia finansowanie i sprawne prowadzenie projektów, przy znacznym wsparciu środkami Unii Europejskiej. Wśród efektów jego realizacji będą zdecydowana poprawa jakości w przewozach pasażerskich, poprawa przepustowości w obrębie aglomeracji i w dojazdach do nich, łatwiejsza wymiana gospodarcza i spektakularna poprawa warunków dla transportu towarowego. Przede wszystkim nastąpi wzmocnienie efektywności transportu kolejowego jako konkurencyjnego i ekologicznego względem transportu drogowego. 

- To ważny dzień dla transportu kolejowego w Polsce. Decyzja rządowa to uruchomienie finansowania historycznie największej liczby projektów inwestycyjnych. Kolej pasażerska już wróciła do gry. Wyremontowaliśmy główne trasy sprawiając, że podróż koleją w wielu miejscach stała się bezkonkurencyjna. Teraz czas na sprawny przewóz towarów. Nowe inwestycje to podniesienie prędkości i przepustowości na szlakach towarowych. KPK to dwukrotnie więcej pieniędzy na kolej niż w kończącej się perspektywie finansowej. Ich efektywne wydanie gwarantują usprawnione w PLK procedury, profesjonalne sprawdzanie jakości i coraz lepsza współpraca z wykonawcami - mówi Andrzej Filip Wojciechowski prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

- Krajowy Program Kolejowy to strategia, która określi rolę kolei na najbliższe lata. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę kolejową o wartości 67 mld zł, nadrobimy sięgające wielu dekad zaległości i zagwarantujemy dynamiczny rozwój transportu towarów. To historyczna szansa dla polskiej kolei i całego systemu transportowego kraju – mówi Marcin Mochocki członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Jeszcze w tym roku Polskie Linie Kolejowe ogłoszą przetargi na 11 mld zł. Wśród planowanych postępowań są m.in. przetarg na linię Warszawa – Lublin (wartość prac – 3,5 mld zł), Wrocław – Poznań (1,5 mld zł), Warszawa – Poznań (2,6 mld zł), czy prace na linii obwodowej w Warszawie (260 mln zł).

Część tych projektów zostanie dofinansowania przez Unię Europejską w ramach nowego instrumentu wsparcia – CEF (Connecting Europe Facility). Niezależni eksperci Komisji Europejskiej pozytywnie ocenili wszystkie tegoroczne wnioski Polskich Linii Kolejowych złożone w konkursie CEF, przyznając 7,5 mld zł dofinansowania. 

Polskie Linie Kolejowe w ramach Wielkiej Ofensywy Inwestycji Kolejowych wprowadziły szereg zmian usprawniających prowadzenie inwestycji. Nowe dokumenty i zasady przetargów, usprawnienie współpracy z wykonawcami, profesjonalizacja działań i kadry PLK oraz dbałość o jakość inwestycji sprawne rozpatrywanie roszczeń, zaowocują rewolucyjną poprawą jakości transportu towarowego – kluczowego partnera biznesowego zarządcy infrastruktury. Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239