Powrót

50 mln zł na lepsze podróże Poznań –Toruń – Olsztyn

Na peronach
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie poprawiają standard linii nr 353 i obsługi pasażerów. Kompleksowo przebudowane zostaną perony w Olsztynie Zachodnim i Naterkach. Obiekty zyskają wyższe platformy wyposażone w antypoślizgową nawierzchnię, wiaty, oświetlenie, ławki oraz tablice informacyjne. Będą również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych – nowe pochylnie, oznakowanie tras i miejsc odpoczynku dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Pojawią się również informacje w języku Braille'a dla osób niewidomych.

Na szlaku
Na szlaku Ostrowite – Jamielnik PLK wyremontują 33 km torów i 10 obiektów inżynieryjnych. Zmodernizowanych zostanie także 12 przejazdów kolejowo – drogowych i 4 na trasie od Starych Jabłonek do Olsztyna. Przebudowane skrzyżowania otrzymają nową nawierzchnię oraz nowoczesną samoczynną sygnalizację przejazdową. Urządzenia podniosą poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym. Modernizacja nie tylko nie dopuści do pogorszenia parametrów trasy, ale pozwoli pociągom pasażerskim na przyspieszenie do 120, a towarowym do 100 km/h. Takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie przepustowości linii, a co za tym idzie przyspieszenie wszystkich składów korzystających z trasy. Rozpoczęcie zadania „Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pomorskie – Iława – Olsztyn –Korsze” jeszcze w październiku, a finał to wrzesień przyszłego roku. Wykonawcą robót są: Trakcja PRKil S.A oraz ZUE S.A.

Konsekwentna poprawa przewozów na linii 353 Poznań - Toruń – Olsztyn
Remont torów na linii 353 jest kolejną inwestycją, mającą na celu polepszenie przewozów na trasie Toruń – Olsztyn. W ubiegłym roku zakończyła się rewitalizacja 90 km trasy kolejowej z Inowrocławia do Jabłonowa Pomorskiego, co skróciło podróż o 20 minut. Obecnie przejazd między tymi miejscowościami trwa niecałe 70 minut, a pociągi pasażerskie jadą z prędkością 120 km/h. Efektem rewitalizacji tego odcinka jest m.in. blisko 170 km nowych torów i 75 rozjazdów, 16 odnowionych obiektów inżynieryjnych i 55 wyremontowanych przejazdów kolejowo-drogowych. Koszt inwestycji przekroczył 200 mln zł.

 

Kontakt dla mediów:
Ewa Symonowicz-Ginter
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ewa.symonowicz-ginter@plk-sa.pl
T: +48 694 480 211