Powrót

250 mln zł na lepszą obsługę przejść granicznych

Ważny projekt towarowy obejmuje prace w rejonach ośmiu przejść granicznych. Sprawniejsze i lepsze w obsłudze będą: Skandawa-Żeleznodorożnyj, Braniewo – Mamonowo, Kuźnica Białostocka – Grodno, Siemianówka – Świsłocz, Terespol – Brześć, Dorohusk – Jagodzin, Werchrata - Rawa Ruska i Medyka - Mościska II.  Zwiększy się dostępność kolejowych przejść, skróci się czas obsługi przesyłek oraz poprawi konkurencyjność kolei w transporcie ładunków przez granicę wschodnią. 

W ramach projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego” za 250 mln zł PLK przebudują tory i wymienią rozjazdy na stacjach. Lepszą obsługę składów zapewnią nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Połączenia będą bardziej niezawodne dzięki wymianie sieci trakcyjnej. Inwestycje zapewnią płynny ruch pociągów i poprawią drożności na przejściach granicznych, a to pozwoli na przejazd większej liczby pociągów. 

Kolejną umowę z projektu PLK podpisały w październiku. Dzięki pracom poprawi się bezpieczeństwo i obsługa pociągów na przejściu granicznym Medyka – Mościska, które jest pierwszym pod względem wielkości pracy przewozowej na granicy polsko – ukraińskiej. Zakres prac przewiduje wymianę ponad 12 km torów w rejonie stacji. Prace dotyczą zarówno toru normalnego (880 m) jak i szerokiego (11,8 km) po polskiej stronie. Ponadto projekt zakłada wydłużenie czterech torów o 200 m (do 1050 m), co zapewni możliwość przyjmowania dłuższych składów towarowych z Ukrainy oraz szybszego odprawiania pociągów. 

Sprawniejszy przejazd przez stację ułatwią nowe rozjazdy oraz przebudowa sieci trakcyjnej. W ramach zadania zarządca infrastruktury odnowi i przebuduje obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty oraz przepusty). Zakończenie prac planowane jest w 2019 roku.

Projekt o wartości 250 mln zł obejmie następujące rejony przejść granicznych:
  • Skandawa - Żeleznodorożnyj (planowane lata realizacji: 2017 - 2021 r.)
  • Braniewo - Mamonowo (planowane lata realizacji: 2020 - 2022 r.)
  • Kuźnica Białostocka - Grodno (planowane lata realizacji: 2020 - 2023 r.)
  • Siemianówka - Swisłocz (planowane lata realizacji: 2023 r.)
  • Terespol - Brześć (lata realizacji: 2016 - 2017 r.) 
  • Dorohusk - Jagodzin ( planowane lata realizacji: 2020 - 2023 r.)
  • Werchrata - Rawa Ruska (planowane lata realizacji: 2023 r.)
  • Medyka - Mościska II (projekt podzielony na dwa zadania, planowany do realizacji w latach 2016 - 2019 i 2022 - 2023 r.)
  

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 694 480 239
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl