Regulamin sieci 2022/2023

przyjęty do stosowania Uchwałą Nr 758/2021 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 22 listopada 2021 r.

 

A. TEKST UJEDNOLICONY REGULAMINU

2. Charakterystyka infrastruktury kolejowej:

3. Przepisy wewnętrzne:

4. Dane kontaktowe wybranych jednostek organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

5. Zamknięcia torowe i organizacja ruchu pociągów:

6. Informacje o wnioskach:

7. Ramowa zdolność przepustowa:

8. Opracowanie Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów:

9. Cennik

Cennik obowiązujący od 11 grudnia 2022 r. do 20 grudnia 2022 r.:

Cennik obowiązujący od 21 grudnia 2022 r.:

Pozostałe załączniki: