Powrót

Zmiany w Zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na posiedzeniu 13 grudnia br. odwołała z zajmowanego stanowiska Alinę Giedryś, członka Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektora ds. projektów unijnych. Decyzja związana jest z oczekiwaniami dotyczącymi istotnego przyspieszenia realizacji procesu inwestycyjnego. Do czasu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, obowiązki odwołanego członka Zarządu PLK pełni Józefa Majerczak, członek Zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury. Na stanowisko odwołanego członka Zarządu zostanie ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne.  

Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.