Powrót

Zmiany w Zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W związku z powyższym, obowiązki członka Zarządu dyrektora ds. realizacji inwestycji przejął Antoni Jasiński, delegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a obowiązki członka Zarządu dyrektora ds. utrzymania infrastruktury - Andrzej Pawłowski, wiceprezes Zarządu. Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239